Annons

Annons

Annons

Debatt
M: Hur mår demokratin i Västerås?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: BIG

Annons

Hanteringen av Västerås nya resecentrum sätter fingret på en allt mer aktuell fråga: Hur står det till med demokratin i Västerås?

Vilket styrelseskick har vi egentligen i Västerås och vilka spelregler gäller?

I juni fick oppositionen igenom ett fullmäktigebeslut om minoritetsåterremiss i Kommunfullmäktige av ärendet som gäller Västerås nya resecentrum. Syftet med återremissen var att få en oberoende jämförelse mellan det 16 år gamla tjänstemannaförslaget som kallas Mälarporten med det nya, funktionella och mer kostnadseffektiva förslaget Resecentrum 2.0.

Det här är en viktig fråga för många västeråsare men där få tyvärr har fått vara med och påverka. En återremiss är därför välkommen.

Annons

Ärendet återkom på juli månads Kommunfullmäktige - men hör och häpna - utan den jämförelse som fullmäktige beslutat om månaden innan enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

Annons

Kommunfullmäktiges socialdemokratiske ordförande tar på sig ansvaret för hanteringen med hänvisning till att det nya förslag om Resecentrum 2.0 som återremissen syftade till inte fanns diariefört. Alla människor inser ju naturligtvis att bara för att ett förslag inte är diariefört betyder det inte att förslaget inte finns. Här tilläts formalia trumfa demokratin.

Den styrande politiska majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen slapp därmed bemöta en oberoende professionell bedömning av de två befintliga förslagen till nytt resecentrum i den offentliga debatten i Kommunfullmäktige. Kanske är det så att det egna 16 år gamla förslaget inte tål en ordentlig jämförelse.

Vid första Kommunfullmäktige efter sommaruppehållet i september har Moderaterna krävt en ny återremiss i samband med att detaljplanen för nytt resecentrum ska antas. Syftet är detsamma.

Moderaterna vill fortfarande jämföra de två förslagen till nytt resecentrum som finns. Förslaget om Resecentrum 2.0 är nu diariefört. Kommunfullmäktige har också, enligt reglerna om minoritetsåterremiss bifallit förslaget.

Det finns nu alltså inga hinder för att besvara återremissen som Kommunfullmäktige har beslutat om. En seriös jämförelse mellan Mälarporten och Resecentrum 2.0 måste göras. Annars finns det verkligen skäl att fråga sig hur demokratin mår i Västerås.

Annons

Annons

Moderaterna har också lagt en motion om att låta västeråsarna folkomrösta om ett nytt resecentrum. Har man respekt för demokratin behandlar man en motion om folkomröstning innan man i politisk majoritetsställning tar beslut om det förslag folket föreslås få rösta om i folkomröstningen.

Demokratin i Västerås skulle i det här fallet må bra av direkt demokrati och av att rådfråga västeråsarna.

Nu har majoriteten chansen att göra om och göra rätt!

Oppositionsråd i Västerås Stad

Elisabeth Unell (M)

Eleonore Lundkvist (M)

Anna Nordin (M)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan