Annons

Annons

Annons

Debatt
Alla vägar bär (inte) till Rom

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Henrik Montgomery/TT

Annons

Hur ska man tolka ordspråket när Sverige anses vara ett av de mest sekulariserade länderna i världen? En sekulär stat behöver dock inte betyda att befolkningen per definition är icke-religiös.

Påminnelse är att den 26 januari 1921, kunde man slutligen införa lika och allmän rösträtt för kvinnor.

Sveriges grundlagar är gällande och flertal konventioner/fördrag/avtal gäller sedan 1949.

● Det är inte bara ett utbyggt av vägnät som skapar sysselsättning.

● Det är inte brist på underhåll, minskad säkerhet eller minskad tillgänglighet i infrastrukturen som underlättar och stärker industrin.

● Det är inte fler tjänstepersoner, nya visioner eller nya arbetsdirektiv som efterfrågas av professionen för att nämna några exempel, i vård och omsorgen eller för brandkåren.

Annons

● Det är inte europeisk hållbarhetsstrategi som har sin ekonomiska grunddynamik i socialism eller sociala pelare som ska bli eller leda framtida Europa enligt Lissabonfördraget, 1 december 2009.

Annons

● Det är inte minskad marknadsekonomi som skapar nya möjligheter till små- och medelstora företag.

● Det är inte rätt att ducka för verkligheten om vad som inte får hända i Sverige, Europa och i världen.

● Det är inte nedmontering av det stora fredsprojektet efter andra världskriget enligt EU-Lissabonfördraget, 1 december 2009 som får hända.

● Det är inte tid för att inte se signaler som är glasklara att det finns starka påtryckningar från flera håll att stärka Sveriges militära intressen och att Sverige ska integreras i Nato, "en för alla, alla för en".

Vägen framåt bör ske ur ett globalt perspektiv som i sin tur skapar nya innovationer bland annat i vård/omsorg, industrin, företag i olika branscher och produktion. Det bör ske i övergripande samarbete på alla plan, nationellt och internationellt.

Vissa internationella avtal (exklusiva befogenheter är en av unionsrättens grundläggande rättsprinciper) kan komma till nytta för innovativa lösningar i energi-/näringslivssektorn, handel med ändamålsenlig struktur av Trafikverket samt adekvata myndigheter.

Blue Ocean Strategy, jag rekommenderar ytterligare en bok som är skriven av W Chan Kim och Renée Mauborgne. Kommer framtiden handla om detsamma som bokens titel: "Skapa nya marknader utan konkurrens"?

Annons

Är det framtida konkurrenskraftiga företagande och industriell konvergens i olika branscher som ökar och stärker tillväxten?

Annons

Skapar detta utrymme och nya möjligheter för att öka volymen av efterfrågan av produkter och tjänster på den nationella marknaden och öka exporten till den internationella marknaden?

Detta påminner mig om ordspråket:

"Rom" byggdes inte på en dag som innebär att behovet av tid krävs för att skapa stora saker.

Anette Hult

vd MASH AB

vd SweVisit AB

medlem i Moderaterna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan