Annons

Annons

Annons

Debatt
Det finns ingen dold agenda

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Mikael K Nilsson

Annons

Kommentar på inlägget "Basera remissyttrandet på fakta, regionen!", VLT den 21 augusti.

Representanter från Kulturreservatets folkhögskola har skrivit en debattartikel med anledning av den interpellationsdebatt som ägde rum under det senaste regionfullmäktige.

Annons

När det gäller frågan om Kulturreservatets folkhögskola och ansökningar kopplade till folkhögskolan är detta ingen ny fråga. Det handlar om att de ansökningar som återkommande har inkommit rör samma folkhögskola i bemärkelsen av geografisk placering.

Annons

I regionens remissyttrande har dock ingen vikt lagts vid vilka som har ansökt, eftersom det inte är det som regionen har blivit tillfrågad om.

När det kommer till deltagarunderlaget beskriver Folkbildningsrådet i sin analys och i sitt beslut som "mycket svagt". Folkbildningsrådet anser det troligt att avsaknaden av en tydlig ekonomisk redovisning av medlen för försöksverksamheten har begränsat utvecklingen av verksamheten vid folkhögskolan.

Samtidigt påpekar Folkbildningsrådet att de inte delar folkhögskolans uppfattning om att detta har varit huvudorsaken till att verksamheten inte har uppnått de deltagarmål och organisatoriska mål som krävs för att bli en ordinarie mottagare av statsbidrag. Således är det Folkbildningsrådets slutsatser och inget som regionen har någon inblandning i.

Det är viktigt att notera att regionen i sitt remissyttrande aldrig har beskrivit Kulturreservatets folkhögskola som en skådespelarskola. Dessutom bedömer vi att det inte finns några sakfel som skulle kräva några åtgärder från regionens sida med hänsyn till det senaste remissyttrandet.

Avslutningsvis, det finns ingen dold agenda från regionens sida när det gäller Kulturreservatets folkhögskola. Vi har besvarat Folkbildningsrådets frågor, och det är Folkbildningsrådet som fattar besluten.

Jenny Landernäs (M)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Richard Fallqvist (L)

Regionråd med ansvar för folkbildning

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan