Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Åke Rullgård: Mälaren måste skyddas

P1-nyheterna den 29 september i år rapporterar om att Vätterns vatten skulle kunna bli otjänligt som dricksvatten om det blir verklighet av försvarets planer på att mångfaldiga skjutövningarna över Vättern.

I SVT1 den 4 oktober meddelas att salthalten i Vättern förväntas stiga på grund av ökade utsläpp från industrier och jordbruk.

Detta innebär att en diskuterad tunnel, (VLT:s artikel Vätternvatten i våra kranar? den 6 september), från Vättern för dricksvatten i händelse av problem med vattnet i Mälaren, inte är någon säker räddning. Om Mälar-vattnet blir otjänligt blir också det pågående projektet med att bygga en vattenledning, pris cirka en miljard kronor, från Görveln i Mälaren till Norrtälje meningslös. Ledningen beräknas vara klar 2015.

Detta pekar mot att Mälarens vatten måste skyddas. Då är det viktigt att fartygstrafiken på Mälaren minimeras, det vill säga att Södertäljeslussen inte byggs ut för ökad fartygs-trafik som kan orsaka både förorening av vattnet och föra med sig främmande och skadliga organismer. Att bli av med nya organismer som etablerat sig är omöjligt. Och när skadan väl är skedd blir det lätt så att även andra tillstånd som hotar Mälarens vatten beviljas.

Frågeställningen i VLT-artikeln den 7 april (Mälaren – råvattentäkt eller avloppsdike?) kan då bli aktuell. Det är naturligtvis vist av beslutsfattarna att undersöka alternativ vattenförsörjning från till exempel Vättern som beskrivs i artikeln Vätternvatten i våra kranar? Men Vättern är kanske inte någon säker vattentäkt i framtiden av skäl som beskrivits ovan?

Det mest förnuftiga är att skydda Mälaren så att vattenkvaliteten inte äventyras av till exempel ökade sjötransporter. Mälarens vatten skonas om en dubbelspårig järnväg byggs mellan Oxelösund och Bergslagen ända till Gävle enligt förslag i artikeln Järnväg bättre än sluss för Mälaren (VLT den 31 augusti 2010). Detta skulle också minska lastbilstransporterna till slutkunderna drastiskt. En sådan järnväg har sina kostnader men skulle ge många och viktiga framtida fördelar som på sikt skulle betala sig, till exempel:

w Transport av stora godsmängder kan ske med inhemskt, förnyelsebart och miljövänligt bränsle, det vill säga elkraft; fartygen måste för överskådlig framtid drivas med fossila bränslen som dels är en ändlig resurs och dels ger upphov till skadliga utsläpp.

w Godset kan lastas av vid järnvägsstationer nära slutanvändarna, vilket medför att lastbilstransporterna minskar drastiskt; nödvändiga lastbilstransporter kan utföras av lokala entreprenörer vilket gynnar det lokala samhällets ekonomi och livskraft; godset kommer till slutanvändaren snabbare än vid omväg via insjöhamn och sedan med lastbil.

w Föroreningsriskerna i Mälaren minimeras genom att fartygstransporterna kan hållas till ett minimum; Mälaren kan användas som en säker vattentäkt för hela Mälardalen.

w Järnvägen kan nyttjas för fler och därmed attraktiva persontransporter vilket medför minskad privatbiltrafik.

w Järnvägsbygget ger ett stort antal arbets-tillfällen.

w Godstransporterna blir oberoende av is-situationen i Mälaren och Östersjön.

w Tunnelbygge för vattenförsörjning från Vättern behöver inte genomföras.

w Dricksvattentunneln till Norrtälje blir ett hållbart projekt.

Att Mälaren och andra vattentäkter måste skyddas effektivt stöds också av larmrapporter i medierna den 21 oktober om en skrämmande ökning på senare tid av magsjukdomar till följd av vattenföroreningar och att det gäller att hålla råvattnet så rent som möjligt. Att då öppna för ökat hot för Mälarvattnet i form av ökad fartygstrafik kan inte beskrivas som annat än aktiv dumhet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel