Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alla äldre bör erbjudas läkemedelsgenomgång

Varje år utsätts äldre för lidande helt i onödan på grund av olämpliga eller direkt felaktiga läkemedel. Det är viktigt att de läkemedel som en äldre person ordinerats regelbundet ses över och kontrolleras. Men långt ifrån alla äldre erbjuds så kallade läkemedels-genomgångar och det finns stora skillnader mellan kommunerna i Västmanland.

Användningen av läkemedel bland äldre är mycket omfattande. Personer över 80 år får i genomsnitt fem-sex läkemedel per dygn och många patienter i åldersgruppen ordineras tio eller fler läkemedel.

De senaste 20 åren har användningen av läkemedel hos personer som är 80 år eller äldre ökat med drygt 60 procent. Det hänger ihop med att det i dag finns större möjligheter än tidigare att behandla många sjukdomar och besvär. Samtidigt blir det allt vanligare med problem som uppstår när flera olika läkemedel används. Det kan handla om biverkningar eller att olika läkemedel påverkar varandra och inte ger avsedd effekt.

Hanteringen av äldres läkemedel inom vården och omsorgen är komplex. Många personer är involverade, alltifrån de läkare som skriver ut preparaten till de vårdbiträden som delar ut dem. För att öka säkerheten i hanteringen av läkemedel till äldre och minimera risken för skador i samband med behandling är det nödvändigt att arbeta på flera olika sätt. Det kan handla om att förbättra personalens kunskap om biverkningar eller att se över de vardagliga rutinerna för läkemedelshantering. Regelbundna läkemedelsgenomgångar är ytterligare ett sätt att förbättra kvaliteten.

En sådan genomgång innebär att man utifrån den enskildes behov granskar och undersöker de läkemedel som en patient har ordinerats. Genomgångarna bör följa en enhetlig struktur, om möjligt ske tillsammans med patienten och vid behov också vårdpersonalen. Syftet är att efter en noggrann analys bedöma om något läkemedel ska bytas ut, tas bort helt eller kompletteras.

Men långt ifrån alla äldre erbjuds läkemedelsgenomgångar i dag. Det finns stora skillnader mellan landets kommuner – vissa erbjuder alla äldre genomgång av läkemedel, andra gör det inte alls.

Även inom Västmanland finns stora variationer: I Norberg har 100 procent av de äldre erbjudits en läkemedelsgenomgång de senaste tolv månaderna. För Hallstahammars kommun är siffran 18 procent. Det visar Äldre-guiden på Socialstyrelsens webbplats. Den bygger på uppgifter som kommunerna själva har lämnat till Socialstyrelsen och ger vägledning för den som vill jämföra kvaliteten på vården och omsorgen om äldre.

Det finns förutsättningar för både kommuner och landsting att arbeta samordnat med läkemedelsfrågor, inte minst genom landstingens läkemedelskommittéer som ger stöd till hälso- och sjukvårdpersonalen. Vår förhoppning är att personal, chefer och politiker använder sig av informationen i Äldreguiden i arbetet med att utveckla verksamheterna. Det är inte rimligt att en äldre person måste bo i ”rätt” äldreboende för att erbjudas en genomgång av sina läkemedel.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel