Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alliansen: Lösa tvisten är oftast bäst

Två personer som gör affärer ihop kan självklart bli oense.

Ofta är inte den bästa lösningen att dra sakerna i domstol utan att i stället se om det kan lösas genom frivilliga överenskommelser. På detta sätt kan både tid och pengar sparas, såväl för de inblandade som för samhället i stort.

Rättssäkerhet handlar också om tillgänglighet och snabbhet och genom medling kan man förebygga en lång och utdragen rättsprocess. Domstolarna har stora utmaningar i att inte bara avgöra utan också medla för att lösa ut rättstvister. I dagens värld är det också vanligt med tvister mellan företag med hemvist i olika länder. Detta gör att det behövs en rad förändringar.

Alliansregeringen har lagt fram en proposition, som trädde i kraft den 1 augusti och som syftar just till att öka möjligheterna att komma överens genom medling och förlikning. Det sker en rad förändringar. Tingsrätters skyldighet att verka för att parterna i en tvist kommer överens genom förlikning eller särskild medling skärps. Det ska krävas att det finns konkreta skäl som talar emot för att inte göra det.

Det införs också regler om förlikning och särskild medling i hovrätt. Talefrister och preskriptionstider ska inte längre kunna löpa ut under pågående medling. Medlare ska ha tystnadsplikt och det som överenskommits genom medling ska kunna förklaras verkställbart av tingsrätt.

Remissinstanserna delar åsikten att vi behöver agera för att öka användningen av medling och förlikning. Det finns mycket att vinna på att parterna i en tvist kan lösa den genom att ta hjälp av en opartisk medlare istället för att allt ska behöva hamna i domstol. Det finns för dem som har en tvist stora möjligheter till vinster i form av tid och pengar. Eftersom man frivilligt kommer överens om en lösning blir det också större möjligheter att ett samarbete kan fortsätta.

Trots att det finns goda skäl att lösa tvister på frivillig väg och att de allra flesta är positiva till det finns det en stor okunskap om metoden. Genom att det nu blir tydligare vilka regler som egentligen gäller och att vi ökar möjligheterna att det man kommit överens om blir verkställbart är vi övertygade om att det kommer att göra medling mer attraktivt.

Medlarens roll är mycket viktig då den har till uppgift att försöka få parterna att komma överens. Medlaren kan agera mer fritt än en domare i och med att den inte har till uppgift att döma. Att det finns kompetenta medlare är därför en viktig förutsättning för att medling ska kunna bli mer vanligt.

Medling uppmärksammas allt mer i olika sammanhang vilket borde motverka bristen på medlare. Domstolsverket får också i uppdrag att föra en förteckning över medlare samt ge information om medling och om uppförandekoder för medlare.

Vår förhoppning är att de förändringar som nu genomförs ska undanröja de hinder som i dag finns för att fler tvister ska kunna lösas på frivillig väg.

Johan Linander (C), vice ordförande i justitieutskottet

Caroline Szyber (KD)

Krister Hammarbergh (M)

Roger Haddad (FP), ledamöter i justitieutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel