Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alliansen: Smartkoll borde vara just smart

Under förra året togs en rapport fram om hur framtidens kollektivtrafik i Västerås skulle kunna se ut. Rapporten anger att Västerås kommun har ett lägre kollektivtrafikresande än andra jämförbara svenska städer, vilket enligt rapporten beror på att västeråsare erbjuds ett sämre utbud med färre timmar trafik. I rapportens förslag föreslås rakare busslinjer, men framför allt ett ökat antal turer i tätorten. Med det nya systemet får många västeråsarna också en lättbegriplig busstidtabell som räcker såväl dygnet som året om.

Beslutet om ny stomlinjetrafik i stadstrafiken i Västerås är ett stort beslut som kräver ombyggnation av vägar, nedläggning av över 170 busshållsplatser samt om- och nybyggnation av cirka 90 busshållsplatser. Dess omfattning försvårar större ändringar om något blir fel.

Vi i Västeråsalliansen ser gärna en kollektivtrafik med så kallade stomlinjer och ökad turtäthet. Vi vill samtidigt att det produceras ett enda tidtabellshäfte för alla busslinjer i kommunen. Men många frågor står än så länge obesvarade.

Smartkoll innebär ett vägval för framtidens kollektivtrafik. Därför anser vi att det är viktigt att diskussioner med västeråsarna genomförs innan beslut tas, så att de som berörs får tydlig information och möjlighet att tycka till om förslaget.

Smartkoll i dess nuvarande form, lämnar mycket att önska när det gäller landsorttrafiken. Vi vill därför att det görs en extra översyn av denna trafik och dess integration med stadstrafiken, så att vi kan vara säkra på att även de som bor på landet får ett mervärde med Smartkoll. Innan beslut fattas vill vi tillexempel ha ett förtydligande kring möjlig-heterna för landsortstrafikens resenärer att lätt ta sig till centrala mål i Västerås.

Vi vill också undersöka möjligheten att kunna styra delar av landsortstrafiken via Kopparbergsvägen. Ett annat exempel där resenärer bör tillfrågas är förslaget om ny sträckning för bussar från Sevalla.

När en del får längre till busshållsplatserna måste tillgängligheten belysas, särskilt om syftet är att öka kollektivtrafikåkandet. För att detta mål ska vara rimligt, är det viktigt att resenärerna känner att de har ett rimligt avstånd till busshållsplatsen. Med nuvarande förslag får många resenärer längre till busshållsplatsen, bland annat på Gryta.

Detta behöver utredas ytterligare. I gällande översiktsplan för Öster Mälarstrand står det dessutom att en busslinje föreslås dras centralt i området. Så är det inte planerat i Smartkoll och även här bör en översyn genomföras. Vi i Västeråsalliansen vill också att ett andra utlåtande genomförs, en så kallad second opinion.

Kostnaden för Smartkoll är planerad till 49 miljoner kronor per år enligt rapporten, vilket är en ökning med 50 procent av dagens kostnad för kollektivtrafik. Till det kommer investeringar i vägar och hållplatser etcetera på totalt cirka 35 miljoner kronor. För att undvika skattehöjningar eller smärtsamma neddragningar av övrig verksamhet, vill vi i Västerås-alliansen undersöka möjligheten att finna lösningar som inte är lika kostnadsdrivande.

Därför vill vi i Västeråsalliansen att rapporten om Smartkoll återremitteras innan slutgiltigt beslut om framtidens kollektivtrafik i hela Västerås tas i kommunfullmäktige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel