Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Följ med i: Morddramat å Mälaren

Artikel 103 av 195
Nostalgi - Antikt
Visa alla artiklar

Rannsakning med Nordlund eger rum i dag å härvarande cellfängelse inför Snefringe häradsrätt.

Annons
Johan Filip Nordlund.

16 juni 1900.

Rättens ordförande är häradshöfding Claes Uggla och åklagare kronofogde Th. Kalén.

Utrymmet i sessionssalen är mycket megränsadt, plats finnes nämligen blott för omkring 50 personer.

Rätten och dess betjänte beräknas upptaga 20 platser. Af åklagaren äro inkallade 15 personer. De öfriga platserna komma hufvudsakligen att upptagas af prässen.

Bland de många främmande publicister som i dag gästa Vesterås för att öfvervara rannsakningen märkes skådespelerskan fru Anna Larsen från Danmark, som representerar tidningen "Politiken! i Köpenhamn.

Vad var det då som hände?

Notisens presentation av den blivande rannsakningen är talande nog: tidningsfolk hade kommit till Västerås i en dittills säkerligen aldrig anad omfattning.

Men så gällde det också massmördaren Nordlunds illgärning ombord på ångaren "Prins Carl", en händelse som blev i var mans mun under lång tid framåt.

Dramat utspelades den 16 maj. Nordlund hade gått ombord på båten i Arboga, beväpnad med kniv och två revolvrar, och när båten kommit i närheten av Tidö-landet satte Nordlund sin tidigare förberedda plan i verket.

Han dödade kaptenen med ett knivhugg i ryggen, låste in fyra män som satt i röksalongen och spelade kort, reglade även andra dörrar, och under sin framfart ombord sköt han till höger och vänster alla som kom i vägen.

Därefter ställde han sig själv i styrhytten och kommenderade "full maskin".

Från en passerande ångare "Köping" såg man att det var något på tok med "Prins Carl" och gick upp vid sidan om denne.

Samtidigt som "Köping" gick intill sattes en livbåt ut från "Prinsen" och en man rodde bort i denna.

Ombord på "Prins Carl" låg fyra människor dödade, en så svårt skadad att han avled efter några dagar och dessutom hade ytterligare åtta fått skott- eller knivsår.

Mannen i livbåten var Nordlund som roende tog sig till Tidö-landet, varefter han gick landsvägen till Strömsholm och åkte därifrån tåg till Eskilstuna.

Där besökte han flera affärer och ekiperade sig från topp till tå för pengar som han tagit från sina offer ombord på båten, åkte sedan droska till Skogstorp och köpte där biljett till Oxelösund.

I Skogstorp blev emellertid Nordlund - trots att han satt skjutfärdig med revolver - överrumplad av tre civilklädda Eskilstuna-poliser.

Nordlund hade flera gånger varit straffad, första gången vid 16 års ålder och senast hade han avtjänat 5 års straffarbete för mordbrand på Långholmen och hade blivit frigiven i april månad.

Innan han frigavs hade han sagt till en kamrat att han "endera skulle bli en mycket god människa eller också genom något dåd göra sig riksbekant".

Förhöret - 19 maj 1900

// Med största kallsinnighet redogjorde N. för de ohyggliga scenerna ombord. "Först ska jag knäppa kaptenen", tänkte han, "annars kan han göra min plan om intet". //

// Slutligen tillkännagav han att han mördat af "hat till mänskligheten".

Nordlund inför Snefringe häradsrätt - 19 juni 1900

// Den beryktade brottslingens mest framträdande egenskaper tyckas vara kall beräkning, dolskhet och hämndlystnad i förening med stolthet och partiell känslolöshet. //

// Domaren frågade: Är ni Johan Filip Nordlund?

Intet svar.

Dom.: Är det som jag säger? Seså, svara nu!

N: Jag vill icke svara förrän ni tagit af mig handbojorna. //

// Sedan polisprotokollet blifvit uppläst frågade domaren: Har Nordlund ingen fråga att göra?

N: Nej, jag vill endast be, att det går så fort som möjligt. //

Våld mot poliskonstaplarne - 19 juli 1900

Då Nordlundi går som vanligt skulle föras ut på fängelsegården för att där få luft, utförde fången ett våldsdåd som ådagalägger att han trots dödsdomen bibehåller sitt mordiska sinnelag.

(Med en ur järnsängen utbruten hasp, viken slipats vass mot en sten, överföll Nordlund tre konstaplar, av vilka en blev mycket svårt skadad. En fjärde konstapel grep sin revolver och sköt Nordlund i nedre delen av bröskorgen. Nordlund erkände vid förhör att hans avsikt varit att bana sig väg ut ur fängelset och rymma.)

Nordlund slutrannsakad och dömd - 16 augusti 1900

Vesterås rådhusrätt sammanträdde i tisdags å länsfängelset härstädes under ordförandeskap af borgmästare John Karlsson för att hålla rannsakning med Nordlund för hans våld mot vaktkonstaplarne Pär Pettersson och Karl Julius Karlsson.

//

Efter öfverläggning afkunnade rätten följande dom:

... prövar rättvist döma Nordlund att för försök till mord å Pär Pettersson hållas till straffarbete i 6 år ... samt för försök till mord å Karlsson hållas till straffarbete i 10 år ... samt beträffande de vid Snefringe häradsrätt åtalade brott ... döma Nordlund för rån och därvid föröfvade 5 mord och 8 mordförsök mista lifvet och för alltid vara förlustig medborgeligt förtroende.

Vid domens afkunnande kunde ingen sinnesrörelse spåras hos den dömde, men han hade synbarligen brådt att komma till sin cell.

Nordlunds dödsdom verkställd - 11 december 1900

Nordlunds afrättning egde rum på fängelsegården härstädes kl. half 9 på morgonen i går.

Närvarande voro fyra professorer och tre amanuenser från Upsala och Stockholm samt representanter för myndigheter och för pressen.

Sedan länsnotarien uppläst dödsdomen, utträdde delinkventen iförd fångdräkt och med förbundna ögon och fängslad till händer och fötter ledd af fängelsepredikanten Johansson och fängelsedirektören.

Nordlund bad med hög röst en kort bön och började med tillkämpad sinnesnärvaro sjunga sången "Trygg i min Jesu armar", hvarmed han fortsatte till dess bilan föll och med ett doft hugg skilde huvudet från kroppen.

Vetenskapsmännen togo hand om den dödes kvarlefvor ...

Johan Filip Nordlund.
Johan Filip Nordlund blev den siste att avrättas med bila. Avrättningen skedde i Västerås den 10 december 1900.
Alla artiklar i
Nostalgi - Antikt

Vad ska hända med cykel-Göstas?

Huset revs för Domus

Kan du navigera i bilderna?

Men? Vad står det här?

Hjälp gärna till.

Skultuna från ovan – 1947

Känner du igen dig?

Uppställning på Lisjö gård i Sura

...

Gymnastiska övningar på kolonin

...

Sigfrid Holms speceriaffär

Visst är varubilen tjusig?

Edlings speceriaffär på Vasagatan

...

Här kommer en sensation!

...

Barnen fick rycka in vid tryckeristrejk

...

Traftävling - ett nytt och udda nöje

...

Verldens minste man vägleder

...

Forsgrens skor fyller hundra

...

Läsarbild: Surahammar rödakorskår

Sitter du här?

Kö till fiskebåten under kriget

Sill var åtråvärt.

Folkets Park i Skultuna

...

Östra kyrkogatan på 30-talet

...

Här låg en karamellfabrik

...

Lutherska salen på Kristinagatan

...

Ångkraftverket tar form

Stolta färghandlare framför butiken

...

Asea-strömmen vid Stora gatan

Året är 1917. 

Flygfoto från 1928 över djuphamnen

...

Största simhallen låg i Hallstahammar

Här syns kreaturstorget 

...

Häst och släde på Hamngatan

...

Utsikt över gasverket och stan

...

Stora gatan och Arvid

...

Invigning av bro mot Mälaren

...

Nya truckbron år 1948

...

Lillån skär genom Mimerkvarteret

...

Ungefär där Kungsängsgatan går i dag

...

Ångbåten Ceasar anländer Västerås

...

Här hade industriskolan lokaler

...

Röda Torget före alla trafikljus

...

Odengatan på Ängsgärdet

Visst ser det lantligt ut?

Westerås - Österlånggatan

Så här såg det ut 1903.

Östermalmsgatan på 40-talet

...

Vet du på vilken plats fotot togs?

...

Polisbilar vid polishuset

...

En lada vid stadshuset

Kommer du ihåg det här?

Kvarnen i Vesterås

...

Hagalund - men vilket år?

...

Flygfoto över domkyrkan och centrum

...

Känner du igen Barkarö skola?

...

I korsningen Västgötegatan - Källgatan

...

Så här såg det ut före Aros Congress

...

Här byggs teatern

...

Det vilade idyll över Anders Pers plats

...

Rotationspress som togs i bruk 1919

...

Bra fart i Kolsva-trampen

...

Vlt:s maskinsätteri 1931

...

"Stora redaktionen" 1931

...

Hjälp mot barnens skrälliga hosta

...

Får det lov att vara en "Fram" kanske?

...

Här låg apoteket Hjorten

...

Vårfloden 1916

...

Mekaniska verkstaden på 30-talet

...

Vilken kostym kan passa i dag?

...

Får det lov att vara ett frö?

...

Området köptes upp

...

När Vasagatan var sex meter bred

Sundströms hörna.

Folkskolan i Sura

Skolan kallades bruksskolan.

Bandy på 30-talet

Ser du Herrgärdsskolan i bild?

Annons