Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Känner du igen Bondebacken?

Artikel 0 av 50
Nostalgi - 70-talet
Visa alla artiklar

Den 10 augusti 1977 berättade VLT om hur luften fyllts av bilavgaser för de boende vid Bondebacken.

Annons
Bondebacken den 25 oktober 1976.

Bilavgaser kvar flera år för boende i Bondebacken, så löd rubriken till den här artikeln 1977. Den fortsatte så här:

De boende utmed Bondebacken i Västerås tvingas täppa till sina friskluftintag därför att luften som kommer in inte alls är frisk, den är fylld av bilavgaser. Och så tycks det få bli ännu några år.

HSB:s bostadsrättsförening Kerstin kräver i ett brev till kommunstyrelsen att kommunen snarast ser till att det blir bättre förhållanden längs Bondebacken. Men enligt kommunens trafikplaner kan en bättring inte ske förrän efter 1982.

Då ska genomfartstrafiken försvinna och backen bli lokal bilgata och gång- och cykelväg.

Vid ett sammanträde på tisdagen med gatu- och materialnämnden i Västerås kommun behandlades skrivelsen från HSB-föreningen Kerstin. Så här beskrivs i Bondebacken i brevet:

- Biltrafiken till det aktuella området regleras för närvarande genom stoppljusen, dels från norr, dels från söder på Hållgatan. Dessa stopp förorsakar bilköer omedelbart innan Bondebacken skall forceras.

- I det "enkelriktade" motlutet accelererar man nu med fullt pådrag, vilket medför ofullständig förbränning och ökade sot- och giftmängder. Jämför utseendet på fastighetens gatufasad med dess gårdsfasad, manar föreningen i brevet genom sin ordförande Eric Avelin.

I brevet talas också om att den starka föroreningen och avgasutsläppet gör att de boende tvingats sätta igen sina friskluftsintag.

- Detta kommer långsiktigt att medföra bekymmer och uppfyller inte de normkrav som statens planverk har, påpekas det i brevet till kommunen. Bättre förhållanden snarast för de boende i - området, krävs det avslutningsvis.

T.f gatuchefen Göran Eskilsson och trafikingenjören Kaj Ferdinandson vid gatukontoret i Västerås kommun har tagit del av skrivelsen från HSB-föreningen och deras yttrande över brevet blir också nämndens svar till föreningen.

I gatukontorets yttrande över de boendes klagomål sägs inledningsvis att biltrafiken i området uppgår till 9 000 bilar per vardagsdygn.

- Trafiksignalerna vid backens fot bidrar till att öka bilarnas avgasutsläpp utöver vad som kan betraktas som "normalt", konstateras det i yttrandet.

Det finns ombyggnadsplaner för Bondebacken enligt förlslaget "trafiksystem Väster". I gatukontorets investeringsplan för åren 1978-81 har pengar tagits upp till projektering och byggstarten för projektet beräknas ske tidigast 1982.

Enligt planerna ska då Bondebacken stängas för genomgående biltrafik och bara vara öppen för gång- och cykeltrafik samt biltrafik till de kringliggande kvarteren.

- Några möjligheter att tidigarelägga objektet synes bl.a. med hänsyn till gatukontorets kostnadsramar, ej föreligga, heter det i kontorets yttrande.

Gaut- och materialnämnden beslöt vid sammanträdet att gatukontorets svar ska lämnas till kommunstyrelsen som förslag till svar på HSB-skrivelsen om Bondebacken.

Bondebacken den 9 augusti 1977. De boende har tvingats täppa till sina friskluftsintag, luften är inte alls frisk utan fylld av bilavgaser. Någon bättring lovas av kommunen inte förrän in på 80-talet.
Bondebacken är en av de platser som är värst utsatt för buller och avgaser. Något beslut om förbättring av trafikmiljön finns ännu inte. Så stod det i vlt i augusti 1982.
Bondebacken, 25 oktober 1976.
Bondebacken en alldeles vanlig, gråmulen dag, 25 oktober 1976.
Alla artiklar i
Nostalgi - 70-talet
Annons