Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Amanda Agestav (KD): Politiker omyndigförklarar båtfolket under täckmanteln nollvision.

Annons

Dags att skrota den nuvarande sjöfyllerilagen

Just nu pågår den stora årliga båtmässan och i samband med det vore det en god idé att mitt parti Kristdemokraterna, som var pådrivande i att förändra sjölagen 2010, gör ett omtag. Ibland behöver man som politiskt parti kunna erkänna att det blev fel och att man är beredd att göra om och göra rätt. Förvisso har man i riksdagen ställt kravet på en utvärdering men det räcker inte, lagstiftningen behöver göras om.

Den 1 juni 2010 infördes tre lagjusteringar: en ny regel i sjölagen med väsentligt sänkt promillenivå, alkoholkontrollagen med ökat tillämpningsområde och bestämmelser om ökade befogenheter för kustbevakningen. Dessa förändringar kallas fortsättningsvis för sjöfyllerilagen, sjöfylleriregeln eller sjöpromillelagen.

Sjöfyllerilagen innebär bland annat en fast maxgräns på 0.2 promille alkohol i blodet för att framföra en båt. Över denna gräns gör man sig skyldig till så kallat ”sjöfylleri”. Både den som framför båten (befälhavaren) och personer ombord med uppgifter som har ”betydelse för båtens säkra framförande” (övrig besättning) omfattas av reglerna. Polis och kustbevakning har nu även rätt att systematiskt stoppa båtar och kontrollera promillehalten även om ingen misstanke föreligger om att besättningen är påverkad av alkohol eller annat medel.

Innan 2010 hade kustbevakning och polis inte rätt att stoppa båtar och fartyg för alkoholkontroll utan skälig misstanke, som att båten inte framfördes på ett säkert sätt eller att lanternor inte lyste. Nära en halv miljon båtägare ger med besättning uppemot en miljon båtfarare som omfattas av restriktionen.

Lagen har tillkommit utan empiriska belägg och faktiskt utan att fokusera på den förmodade huvudfrågan: att rädda liv och öka säkerheten till sjöss.

Lagen har tillkommit utan empiriska belägg och faktiskt utan att fokusera på den förmodade huvudfrågan: att rädda liv och öka säkerheten till sjöss. Flera remissinstanser till nya sjöfyllerilagen, specialister och andra aktörer inom båtliv var kritiska till lagförslaget och påpekade att andra åtgärder – som obligatorisk flytväst tillgänglig till alla ombord – däremot skulle kunna ha en livräddande effekt.

Vad gäller sjöfyllerilagen har man gjort brottslingar av oskyldiga. Historiska fakta omfattande både biltrafik och båt visar att de som dricker sig ”fulla” struntar i befintlig lag oavsett promillegräns.

Om huvudargumentet för lagen är att den ska verka i förebyggande syfte så måste ett sådant argument bygga på fakta och sakkunskap. Det finns inget sakligt stöd för denna hypotes mer än fromma förhoppningar.

Att likställa biltrafik och båtliv är helt irrelevant. Olikheterna är större än likheterna.

Att likställa biltrafik och båtliv är helt irrelevant. Olikheterna är större än likheterna. Andra stora ”sjönationer” har kategoriskt avfärdat jämförelser med vägtrafik. Politiker omyndigförklarar båtfolket under täckmanteln nollvision.

Riksdagen följer inte egna antagna grundläggande principer för att berättiga nykriminalisering av medborgare i Sverige. Närmare en halv miljon båtägare samt båtens besättning omfattas av restriktionerna.

Att bryta mot dessa får oftast helt oproportionerliga ekonomiska konsekvenser. Tilltron till nya lagar och andra politiska beslut minskar. Förtroendet för politiker avtar när ”Svensson” upplever sig alltmer fostrad och mästrad av irrelevanta politiska beslut och lagar.

En samhällsfarlig trend som göder diskussionen ”politikerförakt”. Rättsväsende och tillsyningsmyndigheter klagar ständigt över bristande resurser. Den nya sjöfyllerilagen är ett paradexempel där samhället prioriterar fel. Lagen lägger sig på ett omotiverat sätt i var och ens rätt att leva sina egna liv. Det måste vi ändra på!

Amanda Agestav

riksdagskandidat för Kristdemokraterna/ ordförande i Västmanlands partidistrikt

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons