Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Anders Lif: Behövs verkligen ingen ny debatt om Kokpunkten?

Den 4 april skrev kommunalrådet Ulla Persson (S) ett nytt avtal med byggföretaget Peab. Det var ett tillägg till det avtal för Kokpunkten som fullmäktige godkände 2006.

Trots att det nya avtalet innebär stora förändringar, både av innehåll och genomförande, ska det inte diskuteras offentligt. Tilläggsavtalet anses ligga ”inom ramen” för det gamla beslutet i fullmäktige. Någon ny debatt behövs inte.

Som västeråsare och skattebetalare har jag oroats av projektet Kokpunkten i gamla ångkraftverket. Framför allt över en sak: Avtalet binder Västerås stad att betala 15 miljoner kronor per år (redan nu 16 miljoner med indexuppräkningen) i 25 år till ett privatägt äventyrsbad med tillhörande, ännu oklara, vetenskapliga delar. Det innebär att minst 400 miljoner kronor, säkert åtskilligt mer, låses fast i ett avtal som staden inte kan krypa ur, även om en kommande lågkonjunktur kräver besparingar för att vi ska klara de kommunala omsorgerna.

Ett kommunägt bad kan läggas ner eller säljas. Men ett avtal med privata Kokpunkten kan inte sägas upp, såvida inte motparten missköter sig.

Jag trodde i min enfald att de snart fem år som gått sedan det första samarbetsavtalet skrevs skulle få våra folkvalda att börja fundera. Någon kanske skulle frondera mot enigheten och diskutera om det verkligen är värt att satsa 400 miljoner kronor i ett privat projekt i stället för att lägga pengar på kommunalt ägda Lögarängen och Kristiansborg.

Tiden, och Peabs svårigheter att komma igång, gjorde att staden kunde ha rivit avtalet. I stället skriver stadsledningen på ett nytt och i många delar annorlunda avtal utan föregående öppen politisk debatt. Vad som eventuellt skett bakom kulisserna i den rödgröna majoriteten anser jag inte vara öppen politisk debatt.

Vad har då ändrats? För det första har staden gått med att släppa den koppling som tidigare ansågs så nödvändig mellan äventyrsbadet och Ångkraftverkets övriga ”omistliga delar”. Två nya bolag bildas, Peab Bad för äventyrsbadet och något som kallas Kokpunkten Fastighets AB för den övriga delen.

I det ursprungliga avtalet villkorades badet av att även den andra delen, med ett Energi Science Center, förverkligades. Detta villkor är borta. Driftbidraget till badet (12,5 av 15 miljoner kronor) ska betalas ut oavsett vad som händer med den andra delen. Badet ska vara klart 2014, men ingen tidsgräns sätts för de andra delarna.

Konceptet med utbildning, forskning, expo, konferenser och återställande av de omistliga museala delarna blir visioner och målsättningar som överlåts åt högskolor, staten och eventuella framtida ”partners och sponsorer”.

Teoretiskt kan alltså det i dag halvt förfallna ångkraftverket förbli en sakta förfallande asbestbemängd tegelhög brevid det äventyrsbad som byggts i det redan utrivna pannhuset. Inte ens närheten till avloppsreningsverket kan göra de utsikterna ljusare. Borde inte detta ha diskuterats i någon form?

För det andra har den spa-avdelning, som tidigare framhölls som så viktig, kraftigt reducerats. I det ursprungliga avtalet stadgas att spa-anläggningen ska ha en yta på 2 200 kvadratmeter med bland annat 25-meters-bassänger, utöver äventyrsbadet. I tilläggs-avtalet sägs nu att en spa/relax-avdelning på 300 kvadratmeter inkluderas i äventyrsbadets yta. Är det inte ens värt att diskutera?

För det tredje har Aqua Science Center försvunnit som självständig del. I det första avtalet skulle det omfatta en egen del på mellan 3 000 och 4 000 kvadrat. Det var en del som skulle vara ”unik för Sverige” och skapa en tidsresa ”från jordens skapelse genom ett hajakvarium och till Mälaren av i dag”.

Detta är borta – puts väck – och ersatt av en skrivning där Aqua Science-stationer med ”teknikillustrationer” ska integreras i äventyrsbadet, vars yta är och förblir densamma. Är inte det heller en förändring värd att offentligt diskutera? Det är ju ändå våra gemensamma skattepengar det handlar om.

Är verkligen alla partier överens om detta? Är det ens kommunalrättsligt korrekt? Kan ett beslut av fullmäktige förändras så radikalt utan ett nytt beslut?

Till slut, en stilla undran. Är det någon som har funderat, i alla fall litet smått, över lagen om offentlig upphandling. Kan en kommun köpa årliga badtjänster för över 10 miljoner kronor utan att handla upp dem i konkurrens?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel