Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anders Teljebäck (S): Mälarporten med nytt resecentrum ska förverkligas

Artikel 16 av 20
Nya resecentrum i Västerås
Visa alla artiklar

Annons

Mälarporten med nytt resecentrum och en helt ny stadsdel, Kungsängen på 50 hektar med minst 4000 bostäder, verksamhetslokaler och service är det kanske det viktigaste och mest komplicerade projekt vi genomfört i Västerås Stad.

Det är extra komplicerat eftersom det i planområdet finns ett avloppsreningsverk och Lantmänens silo med sina lukt- och dammzoner. Planeringen har pågått länge och nu är vi mitt i portgången för att ta avgörande beslut, då gäller det att inte tveka.

Planeringen har pågått länge och nu är vi mitt i portgången för att ta avgörande beslut, då gäller det att inte tveka.

Under samrådet för den första detaljplanen med resecentrum, kvarteret Sigurd, Vasatornet och fastigheten norr om spårområdet som just avslutats har det kommit in många intressanta synpunkter. Jag är imponerad av det fantastiska engagemang som denna fråga väcker och det saknas inte radikala förslag. Nu ska samrådssynpunkterna gås igenom och hänsyn tas till det som är möjligt att lägga in i planen.

Under samrådet för den första detaljplanen med resecentrum, kvarteret Sigurd, Vasatornet och fastigheten norr om spårområdet som just avslutats har det kommit in många intressanta synpunkter.

Moderaterna Elisabeth Unell och Claes Kugelberg tar i en artikel den 22 december upp sina inspel i den här processen. Det verkar som att vi är överens om att inte försinka arbetet med att få fram detaljplanen som skulle försena bygget av resecentrum. Men jag kan ändå se att det finns inslag i det man för fram som på ett allvarligt kan göra att bygget försenas.

Jag har varit väldigt noga med att driva en transparent process när det gäller detta mycket svåra projekt. Kommunstyrelsens presidium med mig själv, Elisabeth Unell och Amanda Agestav, som efter valet ersatts av Jesper Brandberg, har träffats kontinuerligt för att stämma av. Kommunstyrelsen, berörda nämnder och bolag har varit en del av arbetet.

Beslut har fattats om vägval att järnvägen ska ligga kvar i markplan 2010 av kommunstyrelsen och fördjupad översiktsplan 2012 i kommunfullmäktige. I det beslutet nämns att en första del av resecentrum skulle vara färdig 2017. Det är inte svårt att förstå att fullmäktige då var alldeles för optimistiskt om möjligheten att gå fort fram.

I det beslutet nämns att en första del av resecentrum skulle vara färdig 2017. Det är inte svårt att förstå att fullmäktige då var alldeles för optimistiskt om möjligheten att gå fort fram.

Den utformning som resecentrum nu kommer att få med en spännande arkitektur och det nya Vasatornet beslutades i enighet av kommunstyrelsen den 3 juni 2015. Sedan dess har projektet arbetat med utgångspunkt från att gestaltningen ska genomföras. Att i detta läge göra stora förändringar skulle försena projektet avsevärt.

Att i detta läge göra stora förändringar skulle försena projektet avsevärt.

Det som gäller nu är att efter samråd och de förändringar som görs med utgångspunkt från samrådssynpunkterna gå ut igen i en granskning. Det är självklart att projektet också tillsammans med våra partners arbetar med ekonomi och medfinansiering. Tidsplanen är byggstart 2020, södra delen av Sigurdsterassen färdig 2022 och hela första delen av resecentrum färdig 2024.

Det är nu dags att gå över i ett genomförande av Mälarporten med resecentrum. Den tid och de resurser vi lagt ned kommer vi nu att ha tillbaka när vi genomför det mest spännande utvecklingsprojekten i Västerås historia. Nu bygger vi Västerås 2.0.

Det är nu dags att gå över i ett genomförande av Mälarporten med resecentrum.

Anders Teljebäck (S)

kommunstyrelsens ordförande

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons