Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Avtal om Kokpunkten kan bryta mot lagen

Risk finns att avtalet om Kokpunkten strider mot lagen om offentlig upphandling, säger Mathias Sylwan, jurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

Skälet är att Västerås stad betalar pengar till byggbolaget Peab för att de ska bygga och driva en anläggning och att det sker utan upphandling.

– Det kan vara så att det inte är i enlighet med lagen, säger han.

Projektet Kokpunkten aktualiserar också kommunallagen och EU-regler som säger att man inte får gynna enskilda.

Detta mot bakgrund av att driftsbidraget, enligt samarbetsavtalet, ska skapa förutsättningar för att Kokpunkten ska kunna säljas till externa investorer ”på en marknadsmässig avkastning.”

Peabs avsikt är, enligt avtalet, att hitta investerare som ska köpa fastigheten och/eller driva Kokpunkten.

Samarbetsavtalet gäller men ändrades på flera punkter i det nya avtalet. Ändringarna avser badets utformning och vilka bolag som ska äga och driva Kokpunkten.

Två nya bolag har bildats – Kokpunkten Fastighets AB (KFAB) och Peab Bad.

Peab Bad äger upplevelsebadet med kafé.

KFAB ska äga Energy Science Center med hotell och andra kommersiella lokaler. Där ingår de museala delarna av ångkraftverket.

Fastigheten styckas upp i två och de båda bolagen ska vara helt åtskilda från varand-ra. Tidigare hörde alla delarna ihop och Peab Projektutveckling ägde allt.

Fortfarande gäller att bolag och fastigheter får säljas vidare. Driftsbidragen följer med, om staden godkänner ägarna.

Nu kritiseras att ingen offentlig debatt fördes innan det nya avtalet undertecknades.

Projekt Kokpunkten hade stått stilla en längre tid när Västerås stad och Peab kallade till presskonferens den 12 april för att berätta att ett nytt avtal var underskrivet och att Upplevelsebadet ska öppna senast 2014.

Inga beslut eller öppna diskussioner hade förts men kommunstyrelsen blev informerad vid ett extra sammanträde dagen innan.

– Kommunstyrelsen fick information om Kokpunkten, det var dags att aktualisera frågan, säger Ulla Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vid sammanträdet deltog två jurister, kommunens tjänstemän och Peabs tjänstemän. Den samfällda uppfattningen var att det inte behövdes något nytt beslut.

Ulla Persson säger också att stadens jurister bedömt att det inte finns någon risk att kommunen bryter mot lagen.

– Jag är trygg i min tolkning, säger hon.

Hon menar också att avtalet ligger inom ramen för det tidigare beslutet. Vid det extra sammanträdet ställde de olika partierna frågor men inget parti gick emot projektet.

I dag, vid kommunfullmäktiges sammanträde är Peab inbjudna för att informera om Kokpunkten.