Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Barnäktenskap ett hot mot flickors rättigheter

FN:s dag för mänskliga rättigheter firas i år för 63:e gången. Rättigheterna formulerades ursprungligen i FN-stadgan och har utvecklats och preciserats genom åren, först genom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948 och senare genom en rad konventioner. Parallellt har FN byggt ett system bestående av bland annat ett MR-råd, en högkommissarie för mänskliga rättigheter och flera kommittéer som övervakar att staterna uppfyller sina åtaganden.

Två av de nio så kallade kärnkonventionerna handlar om barn och kvinnor. På många håll i världen utsätts flickor och unga kvinnor för systematisk diskriminering. Millenniemålen om minskad barna- och mödradödlighet riskerar att inte uppnås.

Ett hot mot flickors och unga kvinnors hälsa och rättigheter är barn- och tvångsäktenskap som förekommer i en rad länder. Det står i strid med både MR-förklaringen och FN:s barnkonvention, som säger att äktenskap ska ingås av myndiga personer som ger sitt fulla samtycke.

Också i Sverige finns möjlighet att bevilja dispens för barnäktenskap. Det är oacceptabelt. Barn- och tvångsäktenskap är, liksom äktenskap genom ombud, en del av ett system för att kontrollera och begränsa flickors och unga kvinnors frihet. Hedersmord är det yttersta uttrycket för denna kontroll. Varje undantag från barnkonventionens bestämmelse att alla är barn upp till 18 år urholkar det skydd som åldersgränsen utgör.

I Sverige finns tiotusentals unga som uppger att de inte har möjlighet att välja hur de ska leva sitt liv. Många är rädda för att bli bortgifta. I väntan på en utredning om barn- och tvångsäktenskap som presenteras i vår har dessbättre antalet dispenser för barnäktenskap minskat. Nio sådana dispenser gavs under åren 2005-2007, som är de senaste med tillförlitlig statistik. Närmare hälften av Sveriges länsstyrelser, som är de dispensgivande myndigheterna, anser att dispensrätten ska avskaffas.

Svenska FN-förbundet samarbetar i kampanjen Flicka med FN:s befolkningsfond och FN-rörelsen i Demokratiska republiken Kongo. Vi stödjer bland annat ett projekt mot barnäktenskap i Amhara i norra Etiopien. Där gifts hälften av flickorna bort innan de har fyllt 15 år. Genom ekonomiskt stöd och utbildning uppmuntras familjer att inte gifta bort sina döttrar. Över 10 000 flickor har deltagit i projektet.

På FN:s dag för mänskliga rättigheter vädjar vi om stöd till arbetet för att minska antalet barnäktenskap. Vi startar också inom kort en Facebook-grupp med kravet att flickor ska få fortsätta att vara barn. Målet är att bli 20 000 medlemmar – lika många som antalet flickor som gifts bort varje dag. Ett internationellt perspektiv på flickors och unga kvinnors situation får vi av den pakistanska MR-aktivisten Tahira Abdullah som besöker Sverige.

Här hemma är vårt krav att regering och riksdag inför ett totalförbud mot barn- och tvångsäktenskap. Allt annat vore ett svek mot Sveriges unga.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel