Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Biståndsorganisationer: Reinfeldt måste kämpa för att millenniemålen verkligen uppnås

Annons

EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga Aid Watch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.

Över en miljard människor lever i extrem fattigdom, många som en direkt följd av den finanskris västvärlden orsakat. Klimatförändringarna, som till stor del orsakats av den rika världens klimatutsläpp, betalas av de allra fattigaste i form av kortare växt-perioder, magrare skördar och torka eller översvämningar. Värst drabbas kvinnor och barn i fattiga länder.

I mångt och mycket bär de rika länderna på norra halvklotet ansvaret för många av de problem som drabbar länder i syd. Trots att EU-länderna gemensamt har lovat öka biståndet för att nå upp till målet om halverad fattigdom 2015 visar prognosen att minst 13 av medlemsländerna inte når upp till sina delmål för 2010. År 2002 lovade EU-länderna att tillsammans ge 0,56 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) till år 2010. Det står klart att EU:s biståndsmål inte kommer att uppfyllas om inte drastiska åtgärder genomförs. Det visar den europeiska AidWatch rapporten Penalty Against Poverty - More and better EU aid can score Millennium Development Goals som släpps den 10 juniöver hela Europa, och som har analyserat alla EU-ländernas bistånd.

Sverige är det EU-land som ger mest i bistånd i procent av BNI. Under 2009 uppgick det svenska biståndet till 1,12 procent av BNI och Sverige nådde därmed enprocentsmålet. Men Aid Watch-rapporten visar att Sverige och övriga EU-länder blåser upp sina biståndsbudgetar med kostnader som inte syftar till fattigdoms-bekämpning. Genom att räkna in skuld-avskrivningar, flyktingmottagande och kostnader för utländska studenter i biståndspotten blir siffrorna missvisande. Det är inte olagligt, men omoraliskt – och ett exempel på oekonomisk användning av biståndsbudgeten.

Det är också ett faktum att den svenska biståndsbudgeten helt kommer att ätas upp om man använder den för att finansiera klimatarbete i utvecklingsländer. Därför måste pengar för klimatarbetet gå utöver biståndsbudgeten.

Sverige har ett gott anseende i biståndskretsar och har alla möjligheter att gå i bräschen för ett effektivt bistånd och ett EU som tar ett gemensamt globalt ansvar i kampen mot världens fattigdom. Den 17 juni träffas ledarna för EU:s medlemsstater för att besluta om ett gemensamt åtgärdspaket för att uppnå FN:s millenniemål om halverad fattigdom till 2015. Vi uppmanar därför statsminister Fredrik Reinfeldt och Sverige att sluta urholka biståndet och aktivt jobba för att övriga EU-länder gör detsamma. Reinfeldt bör framföra krav på övriga EU-länder att leva upp till sina biståndslöften. Biståndspengar måste användas i arbetet för att utrota fattigdomen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel