Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bostadsrättsförening: Motstridigt om Kungsängsgatan från Västerås stad

Nej till tung trafik på Kungsängsgatan

En artikel i VLT den 13 oktober 2017 visar att Västerås stad vill bygga om/ut Kungsängsgatan och Sjöhagsvägen. Skälen till dessa åtgärder anges vara att Västerås stad vill flytta ro-ro-läget för lastning av båtar från Östra till Västra hamnen. Tack och lov har planen fått mothugg i Trafikverkets nationella trafikplan fram till 2029 genom att Hjulstabron inte planeras höjas.

I artikeln anges:

1) Transporterna på Kungsängsgatan kommer väga upp till 600 ton och ske på 30-80 m långa fordon. Detta kräver mer svängrum, varför rondellerna ersätts av enklare hinder, belysningsstolparna på mitten (och träden?) flyttas för att bredda filerna. Kostnad?

2) Strandbron mellan Kungsängsgatan och Sjöhagsvägen ska få ökad bärighet, ett bygge som beräknas starta sommaren 2018 och kostar mellan 2,5-5 miljoner kr. Detta är en tillfällig lösning tills en ny bro färdigställts. Kostnad?

3) På Sjöhagsvägen kommer antalet filer minskas och farthinder anläggas. Kostnad? Sedan staden i början av 2000-talet beslutade att förvandla Östra hamnen till ett bostadsområde har trafiken vuxit med 35 procent till ca 14000 fordon/dygn. Utbyggnaden av stationsområdet ökar trafiken ytterligare. Den tunga trafiken på Kungsängsgatan utgör idag runt 1000 fordon/dygn.

Det är många och långa lastbilar som kör här. De stora fordonen, vissa markerade med miljöfarlig last, stoppar upp trafiken och skapar långa köer. Det har hänt incidenter där också de stora fordonen är inblandade.

Det finns åtminstone fem utfarter från Östra hamnen mot Kungsängsgatan och fler från området mellan Kungsängsgatan och järnvägen. Det är ett ständigt tutande. Köerna i rusningstrafik är långa.

Alla planer för Kungsängsgatan och Sjöhagsvägen kommer medföra ökad trafikbelastning. Särskilt oroande är de ökande olägenheterna för de boende med ökat oljud, avgaser och vibrationer i husen. Vi måste jobba för mindre trafik genom bostadsområdet!

Ytterligare förtätning av trafiken kommer dessutom bli en ny barriär, liksom järnvägen, mellan stadskärnan och Östra hamnen/Lillåudden. I projekt Mälarporten skapar vi en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten kan man läsa på Västerås hemsida. Hur går detta ihop med kraftigt ökad tung trafik på Kungsängsgatan?Vi vill ha svar från Västerås stad på följande frågor:

•Varför måste staden flytta ro-ro-området med alla olägenheter som det innebär? Enligt uppgift är utnyttjandet idag ytterst minimalt. Hur ofta används det idag, vilka verksamheter är beställare och vad transporteras? Är det aktuellt även om inte Hjulstabron höjs? Ska en ro-ro-verksamhet få ske på bekostnad av stadsmiljön och göras möjlig med skattebetalarnas pengar? Borde inte nyttjarna i så fall ordna hållbart vägnät från Västra hamnen som inte belastar bostadsområden?

•I översiktsplanen fram till 2026 (ÖP2026) visas fina planer för att värna om gående och cyklister. Det är bra. Men var finns hänsynen till oss som bor och vistas här en stor del av dygnet? Hur vill staden värna om miljön för oss som bor Östra hamnen?

•I stadens yttrande över inkomna synpunkter på ÖP 2026 skrevs att planförslaget skapade möjligheter för omvandling av Kungsängsgatan från genomfartsled till en stadsgata med lugnare trafik. Hur avser staden att uppfylla detta om staden genomför de planer som artikeln redovisar?

Vi boende längs Kungsängsgatan och hamnområdet mellan silon och Strandbron motsätter oss ytterligare åtgärder som ökar trafikbelastningen genom området.

Peter Gustafsson

ordförande Bostadsrättsföreningen Mälartorget 2

Läs också: Fel att anpassa Kungsängsgatan till tyngre trafik

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel