Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

C: Kultur lika viktig som skola, vård och omsorg

Regionala treåriga kulturplaner tas fram av respektive region/landsting i nära samverkan med kommunerna. Via lokala/regionala samrådsgrupper fördelas sedan de ekonomiska medlen inom de olika kulturområdena.

Vi kommer att kunna bestämma mer över kulturlivets utformning och inriktning. Det är viktigt att alla kommer till tals när det gäller kultur och fritid.

Det kan komma att bli en stark motor och tillväxtkraft för hela länet om vi tillsammans berättar för Kulturrådet hur vi i vårt område önskar satsa på kulturen. Kultur-Sverige ska finnas till för alla, oavsett var vi bor och vad vi har för bakgrund.

Frågor som Centerpartiet vill ha svar på från alla invånare som vill inkomma med svar, är:

w Hur ska den framtida kulturen se ut i Västerås och i Västmanland?

w Vad är viktigt för dig när det gäller kultur?

Samråd ska äga rum med länets kulturliv och det civila samhället. Här är det viktigt att företrädare från övriga samhälls/politiker-områden såsom exempelvis folkhälsa, miljö och näringsliv deltar. Vi kan sannolikt utverka mer kulturpengar genom samverkan med andra departement och samhällsområden. Därför är aspektpolitiken värdefull.

Kultur skapas, sprids och konsumeras på nya sätt jämfört med tidigare. Kulturella värden och kunskaper utvecklas och förändras ständigt. Kulturlivet har i högre grad blivit internationellt och interkulturellt. Många människor, inte minst ungdomar samt ”unga vuxna”, växlar fortlöpande mellan olika kultur-, idrotts och fritidsvanor.

Kultur är i allra högsta grad en välfärdsfråga! Att kulturen dessutom har ett oerhört ”högt egenvärde” är utifrån ett centerpartistiskt synsätt självklart och fullt förenligt med det totala tillgänglighetsperspektivet!

Det gäller oberoende av om det sker på amatör- eller elitmässig nivå. Centerpartiet ser ingen motsättning mellan spets och bredd.

Nya konst- och länsmuseet, länsteatern liksom Sinfoniettan och Västmanlandsmusiken bör vi kommuninvånare vara stolta över!

Kultur bidrar också till tillväxt och är ”näring för själen”. Många kulturskapare är egna företagare och vi måste med olika medel ge dem förutsättningar att verka på en fungerande marknad. Det är bra om offentliga miljöer utsmyckas för det berikar vår vistelse där, dessutom finns ett samband mellan kultur och hälsa.

Vi vill se hur den så kallade enprocentsrekommendationen efterlevs. Det är värdefullt att nu levande konstnärer har miljöer där de exponeras.

Centerpartiet vill införa ett statligt stöd för digitalisering av samlingslokaler. Konferenser och olika möten samt disskusioner kan äga rum fast folk sitter på olika platser i landet. Det är klimatsmart och utbildningsmässigt. I Västerås har vi varit med och genomfört detta tekniksprång i samband med att biografen Electra erhållit så kallad Europastatus. Investering i modern ändamålsenlig k2-projektor är genomförd och på plats. Västerås är i framkant när det gäller den typen av kultursatsning!

Fritidsgårdar, bibliotek och hembygdsgårdar bör också få en renässans som modern mötesplats för kulturupplevelser och samtal mellan människor.

Vi lyfter fram folkbildning, civilsamhället, kultur i hälsosyfte, kultur i turismen som regional identitetsstärkare, entreprenörskap och avdrag för sponsring och konstinköp.

Centerpartiet driver också på i Skapande skola-reformen. Vi vill att den ska omfatta även F1, alltså förskolan.

Fortsatt satsning på kulturskolor och en ambition att ökad samverkan med grundskola, gymnasium äger rum. Västerås prisbelönta kulturskola står för så mycket. Mångfalden sprudlar, musik, dans, bild, teater, musikterapi, rytmik bildar tillsammans ett högkvalitativt instrument som kommer västeråsarna till del.

I valet till riksdag, landsting och kommunfullmäktige den 19 september gäller det att lägga sin röst på det parti och dess kandidater som man tror gör skillnad. När det gäller att lyfta tillgänglighetsperspektivet och jobba för kultur åt alla är Centerpartiet och dess kandidater ett mycket säkert val!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel