Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

C: Sveriges energi ska vara helt förnybar 2050

Sverige ska visa världens länder att det går att minska miljöbelastningen även med fortsatt ökat välstånd och välfärd. Då kan vi inte ha någon annan ambition än att klara energiförsörjningen helt med förnybar energi. Därför föreslår Centerpartiets arbetsgrupp för miljö en storsatsning med höjda ambitioner och nya initiativ för fullt genomslag av den förnybara energin. Senast 2050 ska energiförsörjningen bygga helt på det förnybara. Förslagen är en del av det som ska behandlas vid partistämman i Åre i september.

Den stora utmaningen för världens länder är att komma bort från användandet av fossil energi såsom kol och olja. Tyskland uppmärksammades mycket för beslutet att fasa ut kärnkraften. Samtidigt innebär beslutet att tyskarna har kvar sitt stora beroende av fossil energi som gas och kol. Ska vi klara våra miljöutmaningar anser Centerpartiets arbetsgrupp att vi behöver ha högre ambitioner än så.

Klimathotet är inte mindre nu än tidigare. Tvärtom pekar det mesta på att vi behöver ytterligare skärpa våra insatser så att jordens temperaturökning begränsas till högst 1,5 grad för att inte uppleva katastrofala följder. Härdsmältorna i Fukushima under våren har åter påmint oss om att kärnkraften har risker av en helt särskild dimension.

Kärnkraften är ingen långsiktig lösning. Alliansen slog i energiöverenskommelsen fast att kärnkraften är en parentes i svensk energihistoria. Beroendet av kärnkraft och vattenkraft ska minska. Inga statliga subventioner till kärnkraften, vare sig direkta eller indirekta, ska ges. I linje med regeringens överenskommelse kan därför statliga initiativ för att underlätta utbyggnad av ny kärnkraft inte komma i fråga.

Framtiden finns vare sig i fossil energi eller kärnkraft. I storsatsningen för ett Sverige som bygger på helt på förnybar energi föreslår Centerpartiets arbetsgrupp för miljö bland annat att:

w Två tredjedelar av energin bör vara för-nybar om knappt 20 år, 2030.

w Energianvändningen till 2030 bör ha effektiviserats med 40 procent jämfört med 2002 års nivå.

w Energiförsörjningen bör vara helt förnybar 2050.

Sverige visar redan ledarskap för att möta klimathotet genom Europas mest ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp. Nu bör vi ta steget att helt miljöanpassa energianvändningen. Med företagsamma människor och folkligt engagemang är ett helt förnybart energisystem möjligt. I den utvecklingen fasas vartefter användningen av både fossil energi och kärnkraft helt ut.

Det är de högsta ambitionerna i Europa, där det kommer att vara naturligt att söka svenskt samarbete med Tyskland, med tanke på den satsning på förnybart som görs där. Vi kan lära av andra, men genom att inta ledarrollen också dra fördelar av den enorma tillväxtkraft som ett helt förnybart energisystem kommer att ge.

De höjda ambitionerna kommer att kräva både stora och små åtgärder och kraftfulla beslut. Småskalig elproduktion kan utvecklas till en stor folkrörelse. Många små producenter kan uppmuntras att leverera el från hus och hem. Nettodebitering är centralt. Genom att kvitta den el som tas ut mot den som kunden har producerat ökar drivkrafterna för småskalig produktion. Uttagsskatten på vindkraftkooperativ bör neutraliseras och alla bör få det enklare att följa sin egen elförbrukning. Arbetsgruppen föreslår vidare att:

w Vindkraftens utbyggnad som nu är rekordartad bör fortsätta i oförminskad takt, bland annat genom att de gröna elcertifikaten utvecklas.

w Introduktionen av solenergi forceras genom ett tidsbegränsat nationellt solenergistöd.

w Introduktionen av energisnåla produkter snabbas på genom att fler och tuffare minimikrav för energianvändning ställs på EU-nivå för olika produktgrupper.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel