Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

C: Viktigt att akademi och näringsliv samverkar

2008 presenterade regeringen en historisk ökning av anslagen till forskning och innovation med fem miljarder kronor. Nu når vi målet att Sverige ska avsätta en procent av BNP till offentligt finansierad forskning. Tack vare regeringens och näringslivets satsningar ligger Sverige i världstoppen när det gäller forskning och utveckling. Men detta innebär inte att vi kan slå oss till ro.

Universitet och högskolor runt om i landet måste ges möjlighet att ännu tydligare utvecklas som spjutspetsnoder inom olika områden. Att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen är grundläggande. Men den senaste tidens debatt skickar signaler att statens forskningsresurser endast ska premiera etablerad forskning och storskaliga lösningar. Visst är det viktigt att satsa på excellens, men vi måste också få fram nya samverkansmodeller mellan akademi och näringsliv.

Att kunskap, forskning och innovativa miljöer finns över hela landet är centralt om Sverige ska klara sig i den globala konkurrensen. Det finns ingen naturlag som säger att de bästa idéerna kläcks på ett fåtal platser. Sveriges lärosäten har flera viktiga uppgifter. Det handlar om att bedriva kvalitativ högre utbildning och forskning, men också att vara en aktör för utveckling och nyttogörande i samarbete med näringsliv och samhälle. Denna samverkan är många gånger de nyare lärosätenas bästa gren.

Dagens resurstilldelningssystem ser i alltför låg grad till detta viktiga arbete. Resurser beräknas bland annat på grundval av antal citeringar och publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. Detta är inte fel, men måste kompletteras med fler kvalitetskriterier. Centerpartiet föreslår därför att samverkan och nyttogörande av forskning införs som nya kvalitetskriterier vid fördelning av anslag.

Ett system som premierar de lärosäten som är bäst på samverkan med näringsliv och samhälle skulle också gynna många av de nyare lärosätena. Inte för att de är nya och lite mindre utan för att de är bäst.

Samverkan mellan företag och akademi som en motor för regionens utveckling och attraktionskraft är något som ofta framhävs när vi träffar lokala företagare och politiker. Forskningsinstitut och klustermiljöer som byggts upp är värdefulla bryggor och miljöer för denna samverkan. Här kan företag, lärosäten och offentliga organisationer påverka varandra och präglas av ömsesidigt utbyte, ofta utifrån specialiserade kompetenser, vilket bidrar till en utveckling som skapar tillväxt, förnyelse och ökad konkurrenskraft. Från Centerpartiets sida kommer arbetet med klusterverksamhet därför att vara en viktig komponent att slå vakt om i regeringens fortsatta arbete.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att formulera en innovationsstrategi för Sverige. Tillsammans med den forsknings- och innovationsproposition som regeringen kommer att presentera nästa höst, läggs ytterligare viktiga pusselbitar för att Sverige inte bara ska stå sig i globala rankingar utan också ska stå sig väl i konkurrensen om jobb, tillväxt och utveckling.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel