Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Camilla Revesjö: Ansvariga chefer för Västerås psykiatri bör läsa patientsäkerhetslagen

Annons
Fortsatt kritik av hur psykiatrin fungerar

Svar på inlägg i VLT 5 oktober.

Mitt uppdrag som hyrläkare på Västerås psykiatri avslutades på verksamhetens initiativ eftersom man inte accepterade att jag i ett ett mejl belyst allvarliga brister i verksamheten. Brister som drabbar patienterna. Verksamhetschef Joakim Pettersson och förvaltningsdirektör Christina Jogér tycker att det är anmärkningsvärt att jag kritiserar verksamheten utifrån att jag tjänstgjort som hyrläkare. Vad man tydligen inte har förstått är att jag påtalat de allvarliga bristerna utifrån att jag är specialistläkare i psykiatri.

Vad man tydligen inte har förstått är att jag påtalat de allvarliga bristerna utifrån att jag är specialistläkare i psykiatri.

Enligt patientsäkerhetslagen är “all hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada”.

Inhyrd personal lyder naturligtvis också under patientsäkerhetslagen. Under min tjänstgöring inom Västerås psykiatri påpekade jag upprepade gånger för ansvariga chefer de brister jag såg i verksamheten, och vilka konsekvenser det får för patienterna.

Eftersom jag inte fick något gehör skrev jag till slut ett mejl där jag påtalade bristen på patientsäkerhet, jag beskrev olika problemområden, samt framförde många konkreta förslag på förbättringar. Detta delade jag till både chefer och personal.

Verksamhetschefen påstod då att jag kränkt personalen. Om någon i personalen känt sig kränkt av det jag skrev så ber jag verkligen, verkligen om ursäkt, det var aldrig min mening. Min bestämda uppfattning är att om det på kliniken förekommer arbetssätt som är ogynnsamma för patienterna, så är det chefens/ledningens uppgift att rätta till det. Så min kritik handlar uteslutande om bristande ledarskap.

I juli 2017 fattade regeringen beslut om att privatanställda inom offentlig verksamhet har samma meddelarskydd som offentligt anställda, detta för att främja att inhyrd personal ska kunna berätta om missförhållanden till media utan att vara rädda att drabbas av repressalier.

Jag är helt enig med Joakim Pettersson och Christina Jogér om att kontinuitet för patienterna är synnerligen viktig. Jag tjänstgjorde i fyra månader på mottagning 3 i Västerås, därefter erbjöd jag mig att fortsätta på samma mottagning i ytterligare fem månader, vilket skulle främja kontinuitet för patienterna.

Joakim Pettersson valde då att flytta mig till en annan mottagning, för att sedan ta in en ny hyrläkare på mottagning 3. Med andra ord motverkade man läkarkontinuitet. Detta trots protester från personal. Att jag skulle vara frustrerad över att inte få fortsätta som hyrläkare är ju en otroligt märklig kommentar, eftersom jag fortsatt jobbar som hyrläkare, men på mer fungerande kliniker.

Att jag skulle vara frustrerad över att inte få fortsätta som hyrläkare är ju en otroligt märklig kommentar, eftersom jag fortsatt jobbar som hyrläkare, men på mer fungerande kliniker.

Ja det är dyrt med hyrläkare. Det är också dyrt att ha många personer inom vården som endast arbetar med administrativt arbete. Ett administrativt arbete som i många fall leder till ännu högre belastning för den personal som arbetar med patienterna.

Om man istället lägger de pengarna på att anställa fler läkare och sjuksköterskor så skulle man öka förutsättningarna för att kunna erbjuda en arbetsmiljö där läkare och sjuksköterskor vill ha fast anställning. Fler sjuksköterskor och läkare skulle också förbättra vården för patienterna.

Camilla Revesjö

specialistläkare i psykiatri

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons