Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Centerpartister: Hållbar tillväxt i hela landet

Den 22 september 2011 är ett datum du redan nu ska lägga på minnet som ett historiskt datum. Då startar nämligen Centerpartiets och Sveriges resa mot en bättre framtid, som präglas av hållbar tillväxt i hela landet. En framtid där delar sammanförs till helheter och där utanförskap och gränser suddas ut.

Utifrån varje individs inneboende kraft vill vi möjliggöra för alla människor att kunna bidra och delta i samhället på lika villkor. Detta gäller oavsett vem du är, var du bor och vilka drömmar du har. För att lyckas med en hållbar tillväxt som utgår från gemenskap, delaktighet, entreprenörskap och hållbarhet, krävs att vi tar itu med fem särskilt viktiga områden.

1. Fungerande regioner med lokalt och regio-nalt självbestämmande: Vi vill särskilt bejaka Västmanlands mångfald av olika näringar. Genom att öka självstyret i frågor som rör tillväxt, närings- och utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, vill vi förbättra förutsättningarna för dessa näringar att utvecklas hållbart.

Att arbeta för en regionbildning tillsammans med Sörmland och Uppsala är ytterligare en del i detta arbete.

2. Grundläggande service, rättighet för alla: Att ha tillgång till en fungerande, grund-läggande service på rimligt avstånd är en förutsättning för att man ska kunna bo och verka på en ort. Vissa funktioner, såsom tillgång till el, telekommunikationer, post och hälso- och sjukvård regleras i lag.

Samtidigt kan vi konstatera stora brister inom dessa funktioner. För att ge fler människor tillgång till elektronisk kommunikation, har Centerpartiet lagt förslag om en bredbandssatsning på landsbygden till ett värde av en halv miljard kronor under tre år.

3. Fler och lönsamma företag – grunden för tillväxt: Entreprenörskap är en förutsättning för bra välfärd. Det ska vara enklare, roligare och lönsammare att driva företag.

Införandet av det fria vårdvalet i Västmanland och införandet av avdrag för hushålls-nära tjänster (rut), är goda exempel på hur vi i Centerpartiet har öppnat upp för enskilt företagande i länet.

Produktion av förnybar energi och när-producerad mat främjar också en hållbar tillväxt. Vi är övertygade om att utvecklingen av gröna näringar på landsbygden minskar risken för polarisering mellan stad och land.

En positiv bieffekt är också ökad grön turism.

4. Jämställdhet och mångfald för tillväxt: Kvinnor och män måste ges likvärdiga för-utsättningar att satsa på sina idéer och därmed bidra till hållbar tillväxt. Detta ska särskilt speglas i fördelningen av tillväxtresurser. Jämställdhet och mångfald förutsätter också människors fria rörlighet och att de väljer att bosätta sig och arbeta i Sverige. Centerpartiet vill se en ökad arbetskraftsinvandring, såväl som en ökad företagarinvandring.

5. En innovationskraftig ekonomi – för fler jobb och nya företag: För att vår region ska kunna utveckla sin konkurrenskraft krävs insatser från såväl näringsliv som akademi och politik. Vi i Centerpartiet vill därför utöka samarbetet och samverkan med Mälardalenshögskola, inte minst när det gäller miljö- och energiteknik och innovationsområdet.

Det är en ytterst spännande resa vi nu inleder i Åre. En resa där nya idéer får födas, där framtidens politik formas och där vi bjuder in alla att vara med och förnya Sverige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel