Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Centerpartister: Inga skattepengar till ny kärnkraft

Det som för närvarande sker i Japan innebär ett obeskrivbart lidande för dess befolkning och är en tragedi av stora mått. Sverige måste, liksom de övriga internationella samfunden, vara berett att bistå Japan med all tänkbar hjälp och understöd.

Med kärnkraften följer ett speciellt risktagande och säkerhetstänk som särskiljer kärnkraften från andra energislag. Ett ständigt pågående och omfattande säkerhetsarbete måste hållas levande och uppdaterat. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som ansvarar för att göra säkerhetsbedömningar och säkerställa att säkerhetskraven följs.

Säkerhetsfrågorna kring kärnkraften oroar oss i Centerpartiet precis som det gör för många medborgare i Västerås, Västmanland samt i hela vårt land. Det är en befogad oro och också ett av skälen till att Centerpartiet är pådrivande för att Sverige ska minska beroendet av kärnkraften och ersätta den med förnybara energikällor. Centerpartiets utgångspunkt är att skapa en långsiktig och hållbar energipolitik som är bra för jobben och klimatet, men som också har ett brett stöd hos befolkningen.

Centerpartiet har aktivt varit pådrivande i upprättandet av energiuppgörelsen som riksdagen antagit. I korthet innebär den inga nya skattesubventioner till nya kärnkraftverk. Där-emot stort stöd, ekonomiskt och i övrigt, till satsningar och företagande i den förnybara energibranschen. Till exempel är nu biobränslena större än kärnkraften i Sverige.

Vindkraften är i en kraftigt expanderad utvecklingsfas. Kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar energiproduktion är den väg Centerpartiet och regeringen slagit in på. Den förnybara energins tid är här – den gröna ekonomins väg.

Det ska gå att ”byta ut”en gammal reaktor mot en ny, absolut inte ”bygga ut” kärnkraften. Men utan några som helst statliga, indirekta eller direkta subventioner är sannolikheten inte stor för att så ska ske. Det finns för närvarande heller inga ansökningar i Sverige om att ersätta en gammal reaktor med en ny. Det har dessutom hittills aldrig byggts några kärnkraftverk utan statliga subventioner.

Den här mycket viktiga detaljskrivningen i energiuppgörelsen har Centerpartiet med dess företrädare sett till att få med. Den är helt avgörande för landets förnybara energisatsning. Det är alliansens gröna, socialliberala röst, Centerpartiet, som åstadkommit detta, ingen annan! Varför ska någon miljövän vara emot en sådan satsning?

Centerpartiets partistyrelse, liksom hela Centerpartiet med lokala, regionala och nationella företrädare gör, med Centerpartiets innehåll i politiken, viktig skillnad i svensk politik. Förtroendet för våra partiföreträdare inom alla dessa ovan beskrivna politiska nivåer är orubbat positiv. Satsning på förnybara energikällor innebär att kärnkraften inte är ett framtidskoncept.

Marknadens villkor är tuffa och det är därför viktigt även för marknadens aktörer att få ekonomisk och annan stimulans som lockar till kraftigt utbyggd förnybar elproduktion, till exempel från vind och biokraft. Det är det som sker nu i och med energiöverenskommelsen. Sveriges beroende av kärnkraften ska minska till förmån för utbyggd förnybara energikällor. Lokal, regional, nationell samt global samverkan är nu nödvändig kring dessa frågor.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel