Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Äldrekommissionen är en politisk konstruktion

Annons

Majoriteten i Västerås äldrenämnd har gjort stort nummer av att ha instiftat ett nytt såväl som ett nygammalt forum för klagomålshantering inom äldreomsorgen. Dessa forum kallas Äldrekommission och Äldreombudsman. Trots att mer än en fjärdedel av mandatperioden är passerad så ägnar majoriteten tid och resurser åt politiska konstruktioner för att utreda vad som är fel istället för att åtgärda redan kända problem.

Majoritetens inledande löfte om Äldrekommission handlar om att tillsätta en neutral part för att granska äldreomsorgen utan några lojaliteter till Västerås Stad, därav namnet kommission. Nu har det visat sig att en funktion utanför kommunen, som inte agerar enligt lag eller förordning om tillsynsuppdrag, inte kan agera tillsynsorgan. Den granskande Äldrekommission som utmålats i majoritetens 140-punktsprogram har därmed visat sig strida mot lagen och går inte att genomföra.

Majoriteten har därför rundat det tidigare löftet om en granskande funktion och istället givit den så kallade Äldrekommissionen en mer tandlös roll som mottagare av klagomål, där fokus är på att anonymt kunna lämna kritik.

Äldrekommissionen har vidare inrättats utan ett öppet nomineringsförfarande. Varken opposition eller västeråsare har haft möjlighet att påverka vilka som ska få förtroendet att sitta i kommissionen.

Även den nya konstruktionen av Äldrekommission stöter på problem. I kommissionen är det tänkt att sitta lekmän som inte är bundna av vare sig sekretess eller tystnadsplikt. Här finns en uppenbar risk att känsliga uppgifter om enskild inom omsorgen kommer att röjas till ett forum av privatpersoner, som inte på något vis är skyldigt att skydda uppgifterna. För att kommissionens deltagare ska kunna vidarebefordra klagomål till Västerås Stad måste de ha någon slags uppgift om identifikation för att det ens ska vara möjligt att hantera klagomålet. I gränsen för att kommissionen ska kunna vara ändamålsenlig, upphör därmed integritetsskyddet för enskild att fungera.

Äldrekommissionen har vidare inrättats utan ett öppet nomineringsförfarande. Varken opposition eller västeråsare har haft möjlighet att påverka vilka som ska få förtroendet att sitta i kommissionen. Bengt-Åke Nilsson (L), ordföranden i äldrenämnden, har själv valt ut och tillfrågat potentiella deltagare, utan att oppositionens yrkande på ett öppet, transparent nomineringsförfarande har tillgodosetts. Kommissionens roll som neutral part faller därmed.

Majoriteten har också inrättat en så kallad Äldreombudsman och presenterat detta som en politisk nyhet. I själva verket har majoriteten bara döpt om den befintliga funktionen inom Västerås Stad för klagomålshantering till Äldreombudsman.

Arbetsuppgifterna är i allt väsentligt desamma som innan namnbytet, samma tjänsteman som tidigare innehar tjänsten och inga krav på förändring eller nya kvalifikationer har gjort att tjänsten ens har lysts ut för andra sökanden. Den enda skillnaden är att funktionen Äldreombudsman nu även ska administrera den så kallade Äldrekommissionen. Det innebär i praktiken att tjänsten för att ta hand om klagomål minskas till förmån för administration. I realiteten försvagas alltså funktionen för klagomålshantering.

När det gäller att fånga upp interna problem inom kommunen anser Västeråsmoderaterna och Kristdemokraterna att det finns tillräckliga rutiner redan i dag för att lämna synpunkter och klagomål. Det finns en befintlig funktion för klagomålshantering samt för individ- och avtalsuppföljning, rutiner kring Lex Maria och Lex Sarah-anmälningar, kommunrevisionens och IVO:s granskningar samt justitieombudsmannen.

Det finns även ett moderat initiativ om en whistle-blower-funktion för att på ett korrekt sätt hantera anonyma klagomål som ännu inte har inrättats. System som redan finns ska användas rätt. Fokus inom äldreomsorgen ska ligga på att åtgärda reella problem och inte på att uppfinna ytterligare, onödiga forum som ökar administrationen.

Den som inte är nöjd med äldreomsorgen i Västerås eller som inte vågar klaga i rädsla för ledningen ska känna trygghet i att vända sig direkt till politikerna i äldrenämnden. Västerås behöver inte fler konstruktioner, som mest verkar vara till för att majoriteten ska samla politiska poänger och för att nämndordföranden inte orkar med att möta klagomålen från den verksamhet han själv ansvarar för.

Anna Nordin (M)

2:e vice ordförande äldrenämnden

Elisabeth Wäneskog (KD)

ledamot äldrenämnden

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel