Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Äldrenämndens majoritet kommer att fortsätta förbättra äldreomsorgen

Annons

Replik på inlägget "Makt, miljonregn och missbruk i äldrenämnden", VLT den 17 januari.

Liberalerna i Västerås gick till val på att förbättra grundskolan och äldreomsorgen. Äldreomsorgen var enligt Liberalerna både underfinansierad och behäftad med brister. Brister som också belystes i ett stort antal artiklar i VLT. En politiker som hävdade att både Liberalerna och VLT överdrev i sin kritik var äldrenämndens dåvarande 1:e vice ordförande Elisabeth Wäneskog (KD). Efter att ha fått gehör för våra viktigaste frågor beslöt vi att samarbeta med en majoritet bestående av S, L, C och MP.

Under mitten av förra året fanns det ett hundratal lediga platser på servicehus.

Vi har under drygt ett år som denna majoritet styrt fått genomslag bland annat för ökade resurser till både grundskola och äldreomsorg. Och det är Liberalernas krav att detta reformarbete fortsätter hela mandatperioden. När majoriteten i äldrenämnden presenterat förslag på reformer som ska förbättra äldreomsorgen har reaktionen från Moderaterna och Kristdemokraterna inte sällan varit avslag eller möjligen återremiss. Men jag kan lova att vi kommer att, trots motstånd från M och KD, fortsätta arbeta för en bättre äldreomsorg.

Under mitten av förra året fanns det ett hundratal lediga platser på servicehus. M och KD föreslog att lägga ner ett eller flera servicehus. Vi föreslog därför att den västeråsare som fyllt 90 år utan biståndsbeslut kan flytta in på en ledig plats på ett servicehus. M och KD motsatte sig detta och hävdade att detta var olagligt men majoriteten stod på sig drev igenom detta. Så nu kan 90-åringen utan biståndsbeslut flytta in på ett av våra servicehus.

Det är bra att M och KD så tydligt nu framför att det finns brister på kommunens äldreboenden som måste rättas till, jag uppskattar särskilt Elisabeth Wäneskogs omsvängning från ståndpunkten att Liberalerna och VLT överdriver till att brister måste rättas till. Men det förvånar att M och KD i det läget driver att äldrenämnden har för stor budgetram.

Alla beslut i äldrenämnden granskas av två statliga myndigheter dels Länsstyrelsen dels Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Majoriteten vill att framtida konkurrensupphandlingar ska ske med fokus på kvalitet inte på priset. M och KD anser tydligen att även framtida upphandlingar ska med lägsta pris som urval. På annat sätt kan inte tolkas att partierna vill spara i äldrenämndens budget genom upphandlingar. Även om vi i majoriteten vill gå ifrån prisupphandlingar så måste vi hantera de som redan gjorts. Och då vill vi höja kvaliteten genom att mot ett löfte om att pengatillskottet används för att höja kvaliteten. Även här motsätter sig M och KD förslaget, som trots motstånd ändå genomförs. Den modell som här använts är en kopia av de tillfälliga statsbidrag som utgick under 2017 och 2018.

Alla beslut i äldrenämnden granskas av två statliga myndigheter dels Länsstyrelsen dels Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Och skulle någon av dessa myndigheter finna att nämnden fattat ett beslut som står i strid med gällande lag upphäver myndigheten detta beslut. Så har inte skett i något ärende under denna mandatperiod. Utöver detta kan varje västeråsare överklaga ett beslut i nämnden till förvaltningsrätten, inte heller detta har skett. Därför har besluten vunnit laga kraft och kan genomföras.

Äldrenämnden har till sin hjälp en nämndsekreterare som skriver ett förslag till protokoll, några dagar efter sammanträdet träffar ordföranden och en av mötet utsedd justeringsperson. Vid det senaste sammanträdet var det jag som ordförande och Jan-Erik Jansson (M) som justerade protokollet. Samma Jan-Erik Jansson som i efterhand undertecknat en kritisk artikel om hur protokollet utformats.

Det är möjligt att det är i sin ordning att offentligt anklaga en förtroendevald för att medvetet begå brott i sin utövning av uppdraget som ordförande i äldrenämnden. Det kanske är i sin ordning att utan minsta bevis hävda att samma person censurerar protokoll. Men det är absolut inte i sin ordning att behandla en opolitisk tjänsteperson på det som 2:e vice ordföranden i äldrenämnden Anna Nordin (M) gjort.

Sakkunniga från stadsledningskontoret har granskat det aktuella protokollet och framfört att det är precis så som ett kommunalt beslutsprotokoll ska utformas.

Det är trots vad som varit under första året min förhoppning att vi alla i äldrenämnden såväl majoritet som opposition fortsättningsvis tillsammans ska kunna arbete för en bra äldreomsorg i Västerås.

Bengt-Åke Nilsson (L)

ordförande äldrenämnden

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel