Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Behöriga lärare krävs för att höja kunskapsresultaten

Det finns ingen viktigare fråga än att säkra tillgången på utbildade behöriga lärare. Trots att vi känner till detta så råder det en nationell lärarbrist där vi också ser en ökad andel obehöriga som undervisar eleverna i skolan.

Den senaste PISA-rapporten bekräftar detta. Särskilt allvarligt är utvecklingen på skolor i socioekonomiskt tuffare områden som saknar allt fler utbildade behöriga lärare. Rektorerna svarar i PISA 2018 att knappt 83 procent av lärarna i svenska skolor är behöriga, vilket är på ungefär samma nivå som genomsnittet i OECD, 86 procent. Men det mest alarmerande är att lärarbehörigheten i Sverige är drygt 11 procentenheter lägre på skolor med en mindre gynnsam socioekonomisk sammansättning, 77 procent jämfört med 88 procent på skolor med en mer gynnsam sammansättning. Detta kräver akuta åtgärder.

Liberalerna menar att elever ska undervisas av utbildade lärare. I debatten hörs fortfarande partier som vill sänka kraven och göra det ”snabbare och enklare” att få kalla sig lärare. Andra vill ge obehöriga samma rättigheter som utbildade lärare att sätta betyg – men då undermineras hela reformen med legitimationskravet.

Regeringen måste nu ta fram en plan på hur vi ska locka tillbaka de 40 000 utbildade lärare som lämnat yrket, utan de kommer vi inte att klara lärarbristen.

Staten ska inte nedmontera utbildningskraven och bedriva en politik som saknar stöd i forskning. Vi ser också, att om inget görs, kommer allt fler elever i svensk skola att inom några år undervisas av personal som endast har en utbildning på grundskole- och gymnasial nivå. Det vore förödande för kvaliteten och måluppfyllelsen om vi inte kan lösa detta problem. Att höja antagningskraven till lärarutbildningen, införa lämplighetstest och höja kvaliteten är förslag Liberalerna menar är viktiga att fortsätta driva. Än så länge har vi inte med oss Socialdemokraterna på flertalet av dessa våra krav.

Regeringen måste nu ta fram en plan på hur vi ska locka tillbaka de 40 000 utbildade lärare som lämnat yrket, utan de kommer vi inte att klara lärarbristen. Fokus måste vara på arbetsmiljön och lärarnas karriärmöjligheter. Socialdemokraterna har ingen plan för denna viktiga, avgörande målgrupp.

Staten måste fullt ut ta ansvar för fortbildningen av Sveriges lärare, det måste även omfatta nationella insatser för att öka andelen behöriga. Vårt krav är att Lärarlyftet permanentas.

Arbetet måste vidare riktas mer effektivt mot de skolor som i dag bedriver undervisning med skolpersonal som inte är lärare. Staten kan inte sitta och titta på när vi vet hur detta direkt slår mot undervisningens kvalitet och elevernas rätt till en bra utbildning. Flera studier, rapporter och granskningar av bland annat Skolinspektionen, men även forskning, visar att läraren är den absolut viktigaste faktorn för att höja skolans kvalitet.

Samtidigt ser vi att många huvudmän inte prioriterar fortbildning och vidareutbildning som man skulle önska. Det krävs årliga kartläggningar, lokalt som nationellt men också att staten tar över huvudmannaskapet för skolan. Det ska omfatta lärarna som deras fortbildning för att nämna några centrala områden.

Statens främsta uppgift måste vara att säkra en skola med hög kvalitet i hela landet. PISA har återigen visat att detta område kräver åtgärder – i synnerhet för att vända utvecklingen på skolor i socioekonomiskt tuffare områden. De elever som är i störst behov av struktur, studiero och utbildade ska inte undervisas av obehöriga, av vikarier eller att de tvingas till självstudier. Det är inte acceptabelt.

Jag har träffat elever som berättat att de på grund av stök och bristande studiero inte lärt sig något trots att de går i skolan. Inte sällan är det skolor med en svag ledning, hög omsättning av lärare och just en hög andel obehöriga. Det blir som en ond cirkel där skolans lärare och rektor till slut tappar kontrollen. På många skolor är detta ett problem som måste lösas.

Vi kan inte ha skolor där elever tar över och där fokus är på allt annat än undervisningen. Skolverket och Skolinspektionen måste ges ökade befogenheter gentemot skolor som visat dåliga resultat under lång tid. Det gäller även skolor som driver verksamhet med en hög andel obehöriga lärare. PISA-mätningen visade på vissa positiva resultat, men det den bristande likvärdigheten kräver omfattande reformer.

Roger Haddad (L)

Liberalernas skolpolitiska talesperson, vice ordförande i Utbildningsutskottet

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel