Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Biobränslet ökar utsläppen – löser inte klimatkrisen

För att lyckas med uppgiften att begränsa jordens uppvärmning till 1,5°C måsta man till år 2030, det vill säga på ungefär 10 år, minska jordens koldioxidutsläpp från dagens till ungefär hälften.

Från skogens biomassa tar vi biobränslet som ger bioenergi till el, värme och drivmedel. Biobränslet är i dagsläget större än det fossila bränslet i Sverige.

Utifrån detta förenklade synsätt har användning av bioenergi ansetts vara koldioxidneutralt och alltså inte ge upphov till något nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

Det finns tyvärr en utbredd uppfattning om att användning av biomassa för energiändamål är klimatneutralt och att den inte ens släpper ut koldioxid vid sin förbränning. Denna uppfattning grundar sig på antagandet att den koldioxid som bildas vid förbränning inom kort tas upp av återväxande bestånd eller av andra skogar.

Utifrån detta förenklade synsätt har användning av bioenergi ansetts vara koldioxidneutralt och alltså inte ge upphov till något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Dessa biogena utsläpp redovisas inte i energisektorn. Detta synsätt har också haft stor inverkan på klimatpolitik både nationellt och inom EU och har resulterat i strategier som syftar till ökat utnyttjande av skog för bioenergi som ersättning för fossil energi. Det har också lett till att skogsbiomassa är klassificerat som förnybart bränsle och därmed som en viktig komponent i Sveriges och EU:s mål när det gäller ökad användning av förnybar energi.

Man kan fråga sig vad för likhet vi har av en skogsbrand och biobränslet i ett kraftvärmeverk. Båda släpper ut koldioxid till atmosfären. Skogsbränderna var de än sker och biobränslet i kraftvärmeverken sätter alltså fyr på utsläppskalkylen till atmosfären.

I en nyutkommen rapport från European Academies Science Advisory Council (EASAC), ifrågasätter de bioenergins klimatneutralitet. I ett pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademien skriver man att:

”Det är både naivt och missvisande att kalla all skogsbiomassa för en koldioxidneutral och förnyelsebar energikälla. Skogsbiomassa behöver lång tid för att återbetala den koldioxidskuld som uppstår vid förbränning och kan öka nivåerna av koldioxid i atmosfären och på så vis äventyra målen i Parisavtalet.”

Storskalig produktion av biobränsle i Sverige kan antas i första hand ske med skogsråvara. Användning av träd till biobränsle konkurrerar med skogens vitala funktion som kolsänka eller som substitut för till exempel cement vid byggen.

Det talas om olika metoder att fånga in och binda koldioxid, men det enda sätt vi i dag vet fungerar i stor skala är skogsplantering. Att vi i Sverige då skulle använda skogen för att kunna fortsätta att värma våra hus, producera el och flyga som i dag är absurt. Förbränning av bio ger utsläpp av samma karaktär som från det fossila. Utsläppen från bio ligger kvar i 50–100 år eller mer. Vedförbränningen i det förindustriella Europa ledde till massiv avskogning.

Naturvårdsverket har i en rapport dels beskrivit biomassan omloppstid och dels utsläppen från förbränning av biobränslet i de olika energisektorena. Den statistiken, som inte redovisas i energisektorn, var 2018 uppe på hela 32 Mton koldioxidutsläpp. Denna siffra redovisas även till IPCC (FN).

Officiellt redovisar vi koldioxidutsläpp på 42 Mton, det vill säga vi saknar minst 32 Mton utsläpp i energisektorn.

Skulle avverkningen kraftigt öka för att täcka behovet av kraftigt ökande efterfrågan på biobränsle, minskar skogens förmåga att upprätthålla sitt kolförråd. Vi får också en ökad import av biobränsle, som redan sker i dag, men som det inte finns någon officiell statistik om.

Man kan ersätta det fossila bränslet med andra energikällor än bioenergi, sådana som också ger planeringsbar och utsläppsfri el som sol, vind, vatten och kärnkraft, blir följden att man ökar skogens upptagningsmöjligheter av koldioxid från atmosfären. Den nu utsläppsfria elen kan nu även ersätta de fossila drivmedlen i transportsektorn och kolet i stålindustrin.

Nu gäller det att få alla att inse att biomassan från skogen inte är lösningen om vi vill kraftigt minska utsläppen. Att förbränna skogen i alla dess former är som att sitta på en gren som sågas av.

Harry Frank

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel