Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Bråttom att ordna skugga på förskolor

Annons

Micael Larsson (KD) och Cassandra Romo fortsätter i en raljerande ton att ge sig på oss i majoriteten i förskolenämnden för att vi tar frågan om skugga och alla barns rätt att vara delaktiga i leken på allvar. Om det inte finns skugga på gården kommer förskolepersonalen tvingas hålla barnen inomhus i sommar. Alternativet är att barnen exponeras för stark sol, med risk för uttorkning och solsting. På platser där barn och unga sitter still länge, till exempel i sandlådor, är det extra viktigt med skugga.

Saknas skuggande vegetation kan byggda konstruktioner som en pergola eller en uppspänd segelduk vara bra alternativ för att lösa behovet av UV-skydd. Byggda konstruktioner kan utformas på ett genomtänkt sätt och höja både lekvärde och pedagogiskt värde på gården. Rätt skött kommer vegetationen att ge mer och mer skugga för varje år. Finns det redan uppvuxna träd eller buskar är dessa värdefulla och bör skyddas.

Att representanterna för M och KD kallar det över 20 år vedertagna begreppet universell design för ”centerpartistisk design” visar tydligt att de inte har klart för sig vad bland andra Boverket och plan- och bygglagen har för krav. Vid årsskiftet blir Barnkonventionen lag som ytterligare skärper till alla barns rätt i samhället.

Att låta alla barn vara delaktiga i utomhusleken handlar om mer än att bara "justera en grusgång”. Det handlar om människosyn. Att alla, oavsett förutsättningar man växer upp med, kan vara så självständiga och välkomnade i gemenskapen med så få anpassningar som möjligt. Det är bra för barnen och det är bra för personalen som jobbar med barnen.

När det gäller utemiljön på de äldre förskolegårdarna är det naturligtvis också en viktig fråga som behöver ses över. Många av dem är faktiskt mer inkluderande, solskyddade och spännande, trots att de är äldre och har mindre yta.

Den mest akuta åtgärden är att se till att klara behovet av skugga till sommaren på de nybyggda konceptförskolorna. Förvaltningen får sedan återkomma med hur och i vilken takt övriga brister kan åtgärdas. När vi bygger nytt måste vi bygga ekonomiskt, miljömässigt och funktionellt smart för alla. Det nya Lögarängsbadet är ett gott exempel på att det är möjligt.

Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i förskolenämnden

Jenny Boström (L), vice ordförande

Maria Kesselring (S), ledamot

Abdullahi Abukar Muddei (S), ersättare

Fuad Ahmed Ibrahim (S), ersättare

Viktoria Grimfjärd (L), ersättare

Hanna Dönsberg (MP), ersättare

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons