Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Bygg ett enklare och väl fungerande resecentrum!

Det resecent­rum som byggdes på 1990-talet kom redan efter några år att visa sig vara underdimen­sionerat, med små väntutrym­men och trånga passager. Ett nytt resecent­rum är en viktig del i den omvand­ling som ska ske i Västerås centrala delar.

Föreningen TIM-pendlare har i tidigare inlägg ‒ bl.a. i ett samråd 2018 ‒ påpekat att man redan nu bör planera för att successivt bygga ut resecent­rum när behov föreligger.  Och inte minst, störningarna under byggtiden måste hållas på ett minimum.

Vi anser dock att nu liggande planer är för kom­pli­cerade och högst troligt leder till dåliga proviso­rier under lång tid.

Den gamla stationsbyggnaden planerar man att riva på ett tidigt stadium. Den nya statio­nen över spåren förutsätter att Trafikverket genomför en stor ombyggnad av spår­om­rådet. De flesta spåren ska flyttas till nya lägen. Då måste plattformarna och trapp­husen också successivt flyttas. Detta är en komplicerad process under pågående full tågtrafik. En provisorisk station ska byggas. Det blir svårt att ha rulltrappor i den, utan det blir bara provisoriska vanliga trappor. Och det blir svårt att ordna till­räckligt med bra väntutrymmen. Om alla plattformar och spår ska flyttas så får vi leva med detta provi­sorium under lång tid, kanske 10 år eller längre.

Det finns risk för förseningar i processen och Trafikverket har inte ens anslag för ombyggnaden i gällande 12-årsplan. Detta är en mycket stor ombyggnad som blir dyr.

Föreningen TIM-pendlare föreslår en enklare lösning som vi anser bör tas på allvar och utredas vidare:

- Den befintliga stationsbyggnaden behålls som bas och byggs till åt öster.

- Tillbyggnaden ansluts till en ny byggnad över spåren. Den ska ha bra väntutrym­men och viss service. Från denna nya byggnad finns rulltrappor (och även hissar) till plattformarna. I kombination med en enklare spårombyggnad (se nedan) med bibehållna plattformslägen kan detta från början byggas permanent.

- Den befintliga gångbron över spåren används tills den nya permanenta tillbyggnaden är klar. Någon provisorisk station behövs inte.

- Vi föreslår en förenklad ombyggnad av spårområdet. I stället för att flytta de flesta spåren och plattformarna behålls de två mittplattformarna i sina nuvarande lägen, men den smala plattformen mellan spår 4 och 5 breddas till större kapacitet med ett bredare trapphus. Alla plattformar förses med tak och vind­skydd.

- När man får behov av ett ytterligare spår vid platt­form byggs ett nytt spår 6 där nuvarande uppställning för tåg nattetid ligger. Dessa flyttas då ut till godsban­gården vid Hammarby (liksom i nuva­rande planer). Trafik­verket får tid på sig att förbereda och finansiera denna flytt.

- När behov uppstår kan ytterligare en bro byggas över spåren i östra delen av spårområdet.

- En överfart för gång- och cykeltrafik kan anläggas i anslutning till den nya bygg­naden över spåren.

Fördelen är att vi får en mycket enklare, snabbare och billigare lösning som kan byggas ut i etapper utan att man behöver dåliga provisorier under lång tid. Att  plattformen mellan spår 2 och 3 behålls med nuvarande bredd bör inte vara något problem, om den främst används för de mindre tågen mot Sala, Eskilstuna och Fagersta. Det räcker även i framtiden.

Vi anser att man kan behålla och utgå från nuvarande stationsbyggnad med anor och original­detaljer från järn­vägens tidiga år. Den kan passa väl in i den lummiga miljön vid Vasaparken och ABB:s äldre kontor.

Förslaget avviker från nuvarande beslutad inriktning, men det är ännu knappast för sent att ändra planerna.

Per-Anders Staav

Ordförande föreningen TIM-pendlare

Evert Andersson

Vice ordförande

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel