Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Det är ingen ordning och reda i Västerås äldrenämnd

Annons

 

Den liberale ordföranden i äldrenämnden Bengt-Åke Nilsson slirar på sanningen och sätter ribban lågt i den politiska debatten. I svar på insändare av Erik Lindberg, påstår Nilsson att Moderaterna och Kristdemokraterna är mot den dubbla valfriheten fast det helt saknar grund. Är det något moderater och kristdemokrater förknippas med så är det valfrihet.

Bakgrunden är den att Bengt-Åke Nilsson saknar respekt för den demokratiska processen. Redan vid första mötet i äldrenämnden efter valet, konstituerade Nilsson nämnden innan kommunfullmäktigeprotokollet, där han själv valdes till ordförande, ens var undertecknat. Val av firmatecknare fick på Moderaternas inrådan vänta till nästa nämndmöte, eftersom beslutet annars saknat laga kraft. På den vägen är det nu i äldrenämnden. Utan opposition - ingen ordning och reda. Pinsamt för majoriteten.

Ytterligare exempel är äldrenämndens arbetsutskott där Nilsson sitter och avgör i personligt godtycke vem som ska och vem som inte ska få plats på servicehus, helt bortom de riktlinjer som finns antagna för nämnden som en garant för att alla västeråsare ska ha samma rättigheter enligt lagstadgat och bortom just godtycke. Trots upprepade krav från Moderaterna och Kristdemokraterna kommer inget nytt förslag från majoriteten om nya riktlinjer. Det är bekymmersamt och oroväckande. Idag gäller inga riktlinjer i praktiken. En plats på servicehus ska inte avgöras av Bengt-Åke Nilssons dagsform och personliga tyckanden utan av en professionell behovsbedömning utifrån gällande riktlinjer.

I det fall som rör insändaren, har Bengt-Åke Nilsson själv lagt ett politiskt förslag där han yrkar på att avskaffa IBS-systemet och att ersätta det med en ram-tid. Tjänstemännen har i den professionella beredningen av ärendet bedömt att ram-tid redan finns idag inom hemtjänsten i Västerås och att Nilssons förslag därmed slår in en öppen dörr.  För att Nilsson ändå ska kunna sätta check på en av sina punkter i 140-punktsprogrammet så ändrade majoriteten sitt yrkande vid sittande bord på nämnden och föreslog något helt annat utan att i förväg låta ärendet vare sig beredas eller komma oppositionen till del.

Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade på återremiss för att i den gällande demokratiska ordningen få information om vad det nya yrkandet innebär rättsligt och kostnadsmässigt i en nämnd med alarmerande och kraftigt underskott. Att veta är att ta ansvar. Att ha majoritet i en nämnd och ändå inte våga driva sina egna förslag öppet utan att istället ta in dem köksvägen utan beredning, utan att ge oppositionen möjlighet att sätta sig in in i eller delta i beslutet och utan juridisk eller kostnadsmässig bedömning, det inte bara ett övergrepp på den demokratiska processen - det är pinsamt.

Det finns något som starkt förknippas med Moderaterna och Kristdemokraterna och det är ordning och reda. Nästa nämnd ligger ett politiskt förslag om ökad juridisk närvaro i äldrenämndens beredningar samt krav på klargörande av hur de demokratiska processerna kommer att respekteras av majoriteten den kvarvarande tiden av mandatperioden.

Den borgerliga oppositionen i äldrenämnden:

Anna Nordin (M), 2:e vice ordförande

Elisabeth Wäneskog (KD), ledamot

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons