Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: EU måste ge Sverige undantag om kräftor

Häromdagen började nya EU-regler att gälla för bekämpning av så kallade invasiva arter, alltså främmande arter som inte finns naturligt inom EU och sprider sig i sin nya hemmiljö. De nya reglerna innebär att det nu är förbjudet att odla, byta, föda upp, transportera, använda och hålla signalkräftor.

Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket som gör den hårdaste möjliga regeltolkningen för det svenska genomförandet. Lagom till nästa års kräftskiva ska dessutom försäljning av signalkräftor förbjudas.

Det är ytterst allvarligt att regeringen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hittills inte har sagt ett ord om hur kräftnäringen ska kunna komma igenom detta på ett bra sätt. Har regeringen godkänt Naturvårdsverkets tolkning av direktivet?

Kommer den handlingsplan som ska tas fram rädda en fortsatt odling av signalkräftan i Hjälmaren och andra vattendrag i länet? Det är regeringens uppgift att se till att vi får ett undantag.

De nya reglerna är generella och fyrkantiga – de syftar till att arter som skadar våra ekosystem ska tas bort. Föresatsen är god, men gör i vissa fall att näringsidkare och konsumenter kommer i kläm.

EU ger ett stort utrymme för de enskilda länderna att själva bestämma över hur de olika arterna på listan ska hanteras. Här vilar det ett tungt ansvar på regeringen att handlingsplanen för signalkräftan har en god och rimlig utformning.

Regeringen måste se till att det även fortsatt ska vara möjligt att odla, byta, föda upp, transportera, använda och sälja signalkräftor i Sverige.

Efter att kräftpesten hade slagit ut stora delar av flodkräftbeståndet planterade man från 1960-talet och framåt ut amerikanska signalkräftor. Följden blev att flodkräftan i stora delar av landet trängdes undan av signalkräftan.

Reglerna för hur signalkräftan får användas har till stor del uppmuntrat till kräftodling och -fiske. Det har lett till investeringar, satsningar och arbete som enskilda företag har gjort för att öka kräftodlingen i landet.

Med tanke på att vi i Sverige sedan år 1994 har förbud mot att sätta ut signal- kräftor, och sedan år 2003 förbud mot import av levande signalkräftor, har vi länge haft en kontroll av spridningen av signalkräftan. Dessutom finns ett åtgärdsprogram för att gynna flodkräftans återväxt i landet vilket är bra- Naturligtvis ska kräftpestfria vatten återkoloniseras av flodkräftor.

Regeringen kliver inte fram och visar att man är redo att ta strid för den svenska kräftnäringen. Istället lämnar man i vanlig ordning ”walk over” till myndigheterna, som i detta fall väljer att följa den allra hårdaste tolkningen av reglerna.

Regeringen sviker ännu en gång landsbygden och väljer att låta en viktig inkomst för många lantbruk och företagare gå förlorad. Med tanke på den höjda bränsleskatten, planer på att införa lastbilsskatt, köttskatt, handelsgödselskatt, försämrade förutsättningar för raps- och lökodlingen, sämre vägunderhåll och så vidare, är slaget mot signalkräftan bara ytterligare en punkt att lägga till listan över hur regeringen bedriver en landsbygdsfientlig politik.

Den samlade politiken från den sittande regeringen håller definitivt på att ta död på landsbygden och kräftskivans avskaffande är en del i det. Att med ett pennstreck förbjuda en etablerad kräftart är ett mycket hårt slag för många landsbygdsföretag och landsbygdsminister Bucht måste i sin handlingsplan undvika detta.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel