Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Felaktigheter om Teknikbyn

Anders H Pers har i VLT/Kallskuret haft två artiklar om Västerås Teknikby och Evert Jonsson.

Den första artikeln 2020 handlade mycket om Teknikbyns tillkomst och artikeln den 24 maj om Äventyret i Teknikbyn.

Artikeln som handlar om Teknikbyns tillkomst är till största delen helt felaktig.  I den beskrivs Teknikbyns tillkomst som ”En kväll 1997 är en professor vid MDH på väg hem från ett besök i den världsledande teknikbyn Silicon Valley i Kalifornien. Nu får han en idé. På flyget hem skriver han ett utkast till en begäran för att starta en teknikby i Västerås. MDH:s rektor Hasse Odenö stöder honom. Västerås stad svarar ja. Nu finns det startgas för ett helt nytt framtidsinriktat projekt i stan”. Denna beskrivning är minst sagt tagen ur luften.

Här kommer i punktform den sanna berättelsen om hur Teknikbyn i Västerås kom till:

- Jag såg Ericssons betydelse för expanderande teknikbyar i Linköping, Lund och Göteborg.

- Jag tog upp tanken att få Ericsson att etablera sig även i Västerås med ABB:s Per Hedvall, vi satt båda i Västmanlands Forskningsråd. Han gillade tanken.

- Ett första steg var att prata med Bernt Ericson, forskningschef på Ericsson, som satt i Prevas styrelse. Beskedet var tydligt. Ericsson bedömer nya etableringar utifrån intressant högskola och förekomst av en teknikby. MDH med sin starka position inom datateknik, flera duktiga professorer, var helt klart intressant. Men Västerås saknade en Teknikby.

- För att gå vidare måste Västerås alltså starta en Teknikby. Jag bjöd in Västerås starke man Åke Hillman och MDH:s rektor Hasse Odenö till en lunch på Prevas den 13 november 1996. Både gillade oreserverat tanken. Västerås stad beslöt direkt att skjuta till 50 000 kronor för att jobba vidare med tanken inklusive var en Teknikby skulle kunna etableras.

- Ulf Hedman fick uppdraget att utreda det hela. Hedman avrapporterade uppdraget den 23 april 1997.

- Det beslöts att gå vidare med projektet och etableringen skulle ske på Kopparlunden där Outokumpu lämnat flera tomma lokaler efter sig.

- Nu startade flera aktiviteter. Västerås stad och ABB åtog sig sök, urval, intervjuer och val av ledare. Ägarfrågor med tillhörande juridik hanterades av ABB-jurist. Sökande efter målet tio andelsägare, vilket uppnåddes, var jag själv aktiv i. Harry Frank, då chef på ABB Corporate Research gjorde nu flera avgörande insatser och ställningstagande för att tydliggöra att nu skapar Västerås en Teknikby.

- Val av person att leda etableringen gjordes. Precis innan avtal skulle tecknas dök en oväntad händelse upp kopplad till vald person vilket gjorde att avtal ej kunde slutföras. Nu gjordes omtag på ledarfrågan och i detta sammanhang dök Evert Jonssons namn upp och valet föll sedan slutligen på honom.

- Det formella startmötet för Teknikbyn skedde den 6 april 1998.

Evert Jonsson visade mycket stort engagemang. Gjorde snabbt namnet Västerås Teknikby känt genom flera initiativrika åtgärder.

Med tiden började flera delägare tycka att grundtanken med tonvikt på nyetableringar, nystartade företag samt samarbeten ej syntes till. Evert Jonsson beskrev Teknikbyns framgång med antal sysselsatta inom Teknikbyn. Detta kändes helt felaktigt då de som räknades i princip var personer som redan fanns på plats och arbetade i redan befintliga företag utan koppling till Teknikbyn. 

Evert Jonsson tog inte åt sig någon form av ägarsynpunkter beträffande målsättningen med Teknikbyn. Stora konflikter uppstod med några övriga aktörer i viktiga finansieringsfrågor vilket medförde finansieringsbortfall på 12 Mkr. Det hela slutade med utlösen av Evert Jonsson. Externa medel krävdes för att Teknikbyn inte skulle gå i konkurs i samband med detta.

De som driver expansiva verksamheter vet av erfarenhet att många gånger har nödvändiga chefsbyten dröjt för länge. Detta stämmer även i detta fallet.

Den andra artikeln den den 24 maj innehåller många ogrundade siffror, till exempel att tillskriva Teknikbyn 210 företag och 1 500 medarbetare. Vilka är företagen och var finns de 1 500 nya medarbetarna?

Avsikten med Teknikbyn var ju att få intressanta företag att flytta verksamhet till Västerås, skapa nya teknikföretag varav några med utgångspunkt från Högskolans verksamhet. Det vill säga försöka uppnå det man nått i Linköping, Göteborg och Lund. Det vill säga ökat antal nya företag och ökat antal nya arbetstillfällen.

Tyvärr blev det ringa inflyttning av externa företag till Västerås Teknikby och väldigt få nystartade företag, det vill säga väldigt få nya arbetstillfällen. Många befintliga Västeråsföretag har dock utvecklats starkt under åren och utökat antal medarbetare oberoende av Teknikbyn.

Påståendet ”det märkliga med Teknikbyn är att risken för chefen att få sparken ökar när verksamheten går bra. Maktlystna intressen känner sig hotade av Teknikbyns expansion och vill ta kontrollen över byn, enligt Evert Jonsson”. En helt obegriplig slutsats, vilka kände sig hotade? Det var hur Teknikbyn drevs kontra dess målsättning som var problemet.

Teknikbyn blev till stor del ett lyckat uthyrningsprojekt för Outokumpu som avvecklat sin verksamhet i Västerås.

Göran Lundin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel