Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Fler företagare – recept mot lavinartad arbetslöshet

Coronapandemin har orsakat konkurser, uppsägningar, varsel och permitteringar. Ett flertal reformer har iscensatts i syfte att begränsa konsekvenserna. Reformer som Företagarna och andra, med insiktsfullt påverkansarbete, lyckas vrida till mer verkningsfulla än dess initiala konstruktioner.

Ändå finns frågetecken, i vad mån de kommer att kunna nyttjas av behövande företag. Omsättnings/omställningsstödet kan vara en bra åtgärd, förutsatt att den inte villkorar omedelbar omställning (exempelvis att restaurang ställer om till matleveranser). Alla med intäktsbortfall har inte den möjligheten. Däremot kan de, om de får direktstöd nu, övervintra och förbereda start efter krisen.

Tyvärr omfattas egenföretagare, enskilda firmor och så kallade Gig-are (personer med F-skatt som säljer sin specifika kompetens och där egen lön är huvudsakliga kostnaden) endast i begränsad omfattning av reformerna.

De brister som omgärdar krispaketen måste åtgärdas omedelbart för att minimera konsekvenserna.

Även om merparten av de drabbade företagen kan initiera en kraftfull omstart efter den akuta krisen och därmed minimera skadeverkningarna på arbetslösheten, så kommer många att stå utanför arbetsmarknaden.

För företagen kommer det inte att vara brist på arbetskraft, initialt vid omstarten, då många med lång arbetslivserfarenhet finns att tillgå. Bristen kommer att bestå av likviditet för start, samtidigt som eventuella pausade skatter och arbetsgivaravgifter ska betalas in med ränta och eventuella krislån börja amorteras.

Det senare kan förväntas leda till utsträckt tid för återanställningar, varför risken för långvarig arbetslöshet är påtaglig om inte rätt åtgärder vidtas omedelbart.

En av dessa är att erbjuda individer med intresse och förmåga, en initial företagarutbildning samt korta yrkeskurser, för att stärka kompetensen inför uppgång.

En grupp som har särskilt svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden är nyanlända/utrikes födda personer. Deras situation kommer givetvis att försämras ytterligare av coronakrisen. Men många av dem vill starta företag, vilket kan innebära en snabbare väg till försörjning. Enligt Företagarindex 2019 vill drygt 40 procent av SFI-eleverna starta företag.

Forskning visar också att utrikes födda företagare, i högre grad än svenskfödda, anställer medarbetare och just utrikes födda. Alltså innebär ökat företagande bland utrikes födda, fler arbetstillfällen för just utrikes födda personer.

Trots detta är Arbetsförmedlingens arsenal till mycket liten del fokuserad på företagande. Tvärtom har SFI-deltagare som vill starta företag motarbetats och förnekats insatser som kunnat ge dem en god grund för att starta.

Enligt en artikel i Svd 5 maj säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar att de inte kommer att kunna nyttja befintliga resurser om cirka 3 miljarder. Detta är anmärkningsvärt. Även om insatsen– subventionerade anställningar – inte är möjliga att åstadkomma i dag, finns en oändlig mängd områden som pengarna kan användas till. Satsa på företagande som ett så kallat ”jobbspår”. Inte minst mot bakgrund av vad som ovan sagts, angående utrikes födda individers entreprenöriella, såväl vilja som förmåga.

Erbjud korttidspermitterade, varslade och uppsagda kompletterande insatser för stärkt attraktionskraft när uppgången inleds. Ty företagens behov av uppgraderade kompetenser ökar ständigt och särskilt i en offensiv nysatsning efter kriser då omvärldens funktion förändras.

Deborah Sundell, vd

Ove Jansson, marknad och kommunikation

Nyanlänt Företagande AB

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel