Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Förebyggande arbete behövs i hela kommunen

Replik. Den 12 november skrev Moderaterna en debattartikel, "Förebyggande arbete behövs i hela staden", om att brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete behövs i hela staden och detta är vi helt överens om, det behövs till och med i hela kommunen.

Därför är det bra att NIFF, nämnden för idrott, fritid och förebyggande, är en viktig del i det arbetet. NIFF ansvarar inte bara för idrotts- och friluftsfrågor, utan även för kommunens egen förebyggande verksamhet, till exempel familjecentrum, Öppna förskolan, fritidsklubbar, fritidsgårdar och mötesplatser för äldre.

I samverkan med BVC och vårdcentraler ger familjecentrum och öppna förskolan tidigt stöd till föräldrar och barn. Familjecentrum samverkar med förskolor, skolor, socialtjänsten och finns med som stöd genom föräldraskapets olika faser om det finns behov.

Att klara skolan och gå ut med godkända betyg ökar chansen till ett bra liv.

Samtidigt som Moderaterna säger sig vilja satsa på förebyggande verksamhet är det viktigt att komma ihåg att de i sitt och KD:s gemensamma budgetförslag för Västerås 2020 föreslår en kraftig besparing på verksamheter inom fritid och förebyggande, dels genom att minska stödet till studieförbunden med 6 miljoner och dels en extra besparing på 1,5 miljoner på nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Att klara skolan och gå ut med godkända betyg ökar chansen till ett bra liv. Därför är vår prioritering av skolan först viktig. Men det räcker såklart inte. Genom fritidsklubbar och fritidsgårdar och tillsammans med föreningslivet, studieförbunden, lokala företagare och övriga civilsamhället kan vi erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

Vi behöver samverka, se och höra alla människor som vill komma till tals när det gäller trygghet och förebyggande. Mötet i slutet av oktober, ”Ett tryggt och säkert Västerås”, där vi bjöd in företagare, föreningar, tjänstepersoner och politiker för information och workshop, var ett bra nytt avstamp. Nyligen bjöd föreningsrådet i Bjurhovda in politiker, föreningar och boende för att diskutera hur vi kan öka tryggheten runt Bjurhovda centrum. Liknande möten behöver vi få till i fler bostadsområden, för alla åldrar.

Ett förslag på hur kommunens brottsförebyggande arbete ska organiseras på ett bättre sätt håller på att tas fram. Förslaget innebär att stadsledningen och kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret medan det operativa ansvaret föreslås ligga på NIFF och kultur, idrott- och fritidsförvaltningen.

EST, effektiv samverkan för trygghet, är, precis som Moderaterna skriver i sin debattartikel, ett bra verktyg för att kontinuerligt kartlägga var och när det sker incidenter och jobba gemensamt och systematiskt för att öka tryggheten. För att starta EST på fler områden krävs det resurser. Vi avsätter också medel i budgeten för ytterligare trygghetsskapande åtgärder, bland annat i city.

Vi tackar för debattinlägget och erkännandet att vi i majoriteten är på rätt väg när det gäller det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi måste helt enkelt bli bättre på att rekrytera barn och unga till verksamheter som inte innebär kriminalitet, hot och våld. Därför hoppas vi också att vi kan ha en gemensam syn på det ekonomiska stödet till studieförbunden och andra förebyggande verksamheter.

För majoriteten i nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Vicki Skure-Eriksson (C)

ordförande

Anny Bustos-Teljebäck (S)

vice ordförande

Jenny Boström (L)

ledamot

Barbro Sahlén (MP)

ledamot

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel