Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Gränsöverskridande samarbete och ökad tillgänglighet

Nuvarande förutsättningar i EU med EU-direktiv för att bidra till god samverkan, öka tillgängligheten, nya möjligheter och nya marknader. Åtgärdsdokumentet i Lissabonfördraget är att EU ska vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi för företag, regioner och individer.

De två grundläggande rättsprinciper som ligger till grund för hur unionen ska utöva sina tilldelade befogenheter är subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. Övergripande är ur ett generellt iakttagande förbättrad samverkan mellan regioner och kommuner med stöd från nationell och internationell nivå. I strategiska inriktningen finns ytterligare delar i hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk övergripande perspektiv som ska prägla och forma strukturfondsarbetet.

Förtydligande är de tre befogenheter som inkluderar olika områden i respektive befogenhet: exklusiva, delade och stödjande. Viktigt att tillägga inkluderas miljö/klimat riktade insatser i alla befogenheter. Helhetssyn och långsiktigt perspektiv i god samverkan krävs för att nå gemensamma strategier inom EU i samarbete med länder i världen.

Hur tidigare resurser har fördelats och hur de har kommit till nytta för att nå målet för EU:s gemensamma strategier och mål är viktigt i flera sammanhang.

Centralt är varför EU bildades, det var från början ett fredsprojekt och ska stärka länder i EU i samarbete med länder i världen. Detta är inte minst viktigt när det gäller att nyttomaximera användningen av strukturfondsmedel som ska tilldelas i kommande period. I det avseende är det av stor vikt att ta tillvara och kartlägga projekt som har fått medel till uppbyggnad av metoder/modeller i organisationer och företag.

Hur tidigare resurser har fördelats och hur de har kommit till nytta för att nå målet för EU:s gemensamma strategier och mål är viktigt i flera sammanhang. Den allvarliga situation som har uppkommit genom att det "osynliga hotet", coronaviruset som i dag nämns som covid-19 är en pandemi som troligtvis är en som följs av flera. Det snabba förloppet har påverkat och skapat ett allvarligt läge i hela världen, här krävs ytterligare åtgärder och förebyggande åtgärder inför flera pandemier och sjukdomar.

Företag som har ekonomiska resurser att forska och tillverka vaccin och medicin till sjukdomar har en betydelsefull roll i världen. Företag och forskningen kan ge ett vaccin och förhoppningsvis medicin för covid-19 liknande penicillin som har varit till stor nytta inom medicinska området i hela världen. Forskningens betydelse kan inte visas tydligare än när penicillinet upptäcktes 1928 av Alexander Fleming född i Storbritannien.

Nya pandemier med nya namn som sannolikt sker i framtiden för detta kräver att hela processen bör ha nationella och internationella direktiv för att rädda liv.

Coronaviruset har varit och är fortfarande en fara för liv och hälsa framför allt inom äldreomsorgen/vård- och omsorg samt geriatrik. Det krävs alltid ekonomiska resurser till forskningen här och nu inför framtida behov som har och haft betydelse inom olika medicinska områden ett exempel är diagnostisk radiologi. Nätverk med forskare, myndigheter och regioner i EU måste hitta en gemensam nämnare för att ge nationella och internationella direktiv för att förhindra framtida uppkomna situationer som har skett i coronavirusets spår.

Nya pandemier med nya namn som sannolikt sker i framtiden för detta kräver att hela processen bör ha nationella och internationella direktiv för att rädda liv. Det innebär bland annat säkra rutiner och logistik, ökad tillgänglighet i alla former och behov samt att få tillgång till nödvändig utrustning och medicin.

Professionen inom hälso- och sjukvård måste få fokusera på att vårda, läka och trösta med rätta förutsättningar. Sedan utbrottet av coronaviruset och framtida omställning på grund av det "osynliga hotet" bör man ställa frågan "vad mer kan vi göra?" inom offentliga sektorn i ett helhetsperspektiv i verksamheter inom sociala sektorn/hälso- och sjukvård i samarbete med privata aktörer/företag. Det är hjärtskärande att få ta del av alla som har lidit på ett eller annat sätt av coronaviruset och av flera sjukdomar i världen.

Attityd och inställning till olika nätverk i offentliga och privata sektorn med målinriktade insatser och viljan att bidra bör ske med respekt. Uppkomna allvarlig situation kräver matchning av erfarenheter, kunskaper och prestigelöshet. Nu och här krävs nya arbetsformer och ny teknik i ett gränsöverskridande samarbete inom olika branscher/sektorer. Modernisering och digitalisering i syfte att skapa värdeinnovation utan minska på kvalitén.

Anette Hult (M)

företagare, medborgare och fritidspolitiker

ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning 2014-18

ersättare i äldrenämnden/vård-och omsorgsförvaltningen 2019-22

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel