Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Inga bilar bör köra förbi Domkyrkan

För ett par år sedan angav Västerås stad tekniska nämnden att den enkelriktade Biskopsgatan förbi Domkyrkan skulle komma att dubbelriktas. Detta med anledning av en större omdaning av Stora torget och Bondtorget. Redan då sa vi i Svenska kyrkan Västerås pastorat nej till dubbelriktning och den ökade trafikmängd detta skulle föra med sig.

Sedan dess har stadens planer för Stora torget och Bondtorget utvecklats i ett gestaltningsprogram för torgen. Samtidigt har staden arbetat med en strategi för Biskopsgatan förbi Domkyrkan.

Vi i Västerås pastorat vill ha minsta möjliga trafikpåverkan från Biskopsgatan i och kring det känsliga kulturarvsområde där Domkyrkan är en mycket viktig del. Det finns en betydande risk för att vibrationer, emissioner och buller från trafik kan påverka kulturarvet negativt.

Den nuvarande Domkyrkan började uppföras för bortåt 800 år sedan och inrymmer stora – ofta månghundraåriga – kulturskatter. Kring Domkyrkan finns det även flera andra äldre byggnadsverk. Här har Västerås ett unikt område både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta kulturarv måste säkras för framtiden.

Västerås pastorat välkomnar att Västerås stad/tekniska nämnden beslutat att inte dubbelrikta Biskopsgatan mellan Östra och Västra kyrkogatorna. Det är även bra att staden nu gör en fördjupad studie av trafikströmmarna i innerstaden. Utredningen bör gälla större delen av innerstaden och inte begränsas enbart till kulturarvsområdet och kvarteren närmast Stora torget.

Samtidigt vill vi framhålla att trafikmängderna har ökat och kommer att öka än mer genom att befolkningen i staden ökar. Vi vill därför understryka att även en fortsatt enkelriktning av trafiken riskerar att negativt påverka och allvarligt skada kulturarvet.

Västerås pastorat anser därför att det långsiktigt hållbara, för att skydda och bevara kulturarvet i och kring Domkyrkan, är att stänga Biskopsgatan mellan Västra och Östra kyrkogatorna helt för biltrafik.

Vi utgår också ifrån att Västerås stad både i studien och i praktiken prioriterar trafikslag utifrån det staden säger i Översiktsplan 2026, att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras före bilar.

Västerås pastorat ser i stort sett positivt på gestaltningsprogrammet för torgen. Vi visar även på en idé där innerstadstorgen Fiskartorget, Stora torget/Bondtorget och Domkyrkoplan/Domkyrkotorget ses i ett sydnordligt stråk som en resurs för innerstadens utveckling.

Vart och ett av torgen har unika värden och fungerar som mötes- och samlingsplatser och som nod till eller från olika attraktioner och evenemang, kulturinstitutioner och kulturarvsområdet.

Ett sydnordligt stråk ger också möjligheter att skapa som attraktiva gröna miljöer för vila och rekreation längs vägen från Vasaparken till kyrkogårdarna norr om Domkyrkan.

Stängs Biskopsgatan förbi Domkyrkan för biltrafik kan Västerås stad och Västerås pastorat som exempel gemensamt skapa en parkliknande miljö mellan Domkyrkans södra vägg och Proban med den gamla stenmuren mot Komministergården. Där finns det i så fall även plats för ett minnesmärke för snart 400-åriga Rudbeckianska skolan på den plats där skolan startade år 1623.

Jörgen Eklund (S), ordförande kyrkorådet

Ulrika Pettersson (C), 1:e vice ordförande kyrkorådet

Karin Tilly (Posk), 2:e vice ordförande kyrkorådet

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel