Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Insatser för att säkra tillgången på lärare

Annons

Svar på insändaren “Vem ska utbilda nya ingenjörer?”. Oavsett om man kallar bristen på lärare för ett problem eller en utmaning så kvarstår fakta - det kommer saknas lärare i hela landet både idag och de kommande åren.

“Mia” frågar i sin insändare vad styrande politiker i Västerås har för plan och eftersom jag är liberal som brinner för skolan och ordförande i grundskolenämnden vill jag gärna svara dig.

Bara i Västerås skolor kommer över 1 miljon lektionstimmar genomföras det kommande läsåret. För att dessa ska kunna genomföras och eleverna ska kunna lämna skolan med så höga kunskapsresultat som möjligt behövs duktiga lärare.

Västerås stad har en plan, “Kompetensförsörjningsplan 2019-2022”, som bland annat innehåller analyser kring kompetensbehov, fokusområden, mål och åtgärder som förvaltningen arbetar med för att vi ska klara av att möta såväl ökat elevantal som pensionsavgångar, men självklart behövs det mer än så.

Som politiker fattar vi beslut som påverkar möjligheten att rekrytera och behålla lärare och genom de satsningar som nu görs, såväl på en höjning av grundskolans elevpeng som en lönesatsning främst riktad till skolan så skapar vi bra grundförutsättningar för att både behålla och rekrytera lärare till Västerås skolor.

Men vi kommer att behöva göra många olika insatser för att säkra tillgången på lärare.

Fem åtgärder vi i Liberalerna arbetar för är:

■ Läraryrkets status måste höjas, till exempel kring befogenheter.

■ Förbättra arbetsmiljön bland annat genom lärarassistenter för att avlasta lärarna administrativt men också genom minskad byråkrati.

■ Permanenta Lärarlyftet för att öka andelen behöriga.

■ Fler måste slutföra sin lärarexamen, och genomströmningen måste bli bättre.

■ Rekrytera tillbaka lärare som slutat.

Vi vill också göra skolan statlig igen - av många skäl. Framför allt för att alla skolor ska vara bra i hela landet men också för att med staten som huvudman och med högre lönenivåer kan läraryrket bli ett hög­statusjobb igen. Ska vi lösa lärarbristen på lång sikt är jag övertygad om att det är lösningen som höjer läraryrkets status så att fler vill utbilda sig till lärare.

Lärarna är skolans viktigaste resurs och för att få en skola i världsklass krävs det att fler ska vilja bli lärare. Som liberaler arbetar vi för detta både lokalt och nationellt. För det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och skickliga pedagoger.

Anna Lundberg (L), ordförande grundskolenämnden

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel