Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Inte alltid goda beslut av socialnämnden

Kommentar till det Matilda Molander skrev om i sitt referat från kommunfullmäktige i VLT:s ledare den 19 oktober, "Bättre än så här kan ni väl, sverigedemokrater".

Till grund för myndigheters verksamhet kan inte läggas en ofelbarhetsdoktrin, som ledamöter i fullmäktige tycks anse gälla. Minsta misstanke att barnets bästa är åsidosatt måste kunna granskas utan brösttoner från maktutövare. Några verkade till och med skuldbelägga den som förde fram kritik. Förtroende för verksamheten behöver i stället återskapas/skapas med största möjliga transparangs.

Inte heller är det bra att rutinmässigt hänvisa till sekretess som skäl för att tysta kritik. I coronatid är det många som riskerar att hamna hos socialtjänsten av ekonomiska skäl, trots att till och med FN rekommenderar att basinkomst införs för de som blir utan inkomster. Det handlar även om den som råkar drabbas av sjukdom och arbetslöshet.

Svenska FN-chefen Ulrika Modéer i Dagens Industri 2020-06-23: ”Basinkomst räddar ekonomin i coronakrisen”.

Socialtjänsten gör mycket som är bra i samhället. Men den agerar inte alltid för de svagaste, utan kan också utsätta oskyldiga och utsatta människor för psykisk misshandel och undertecknad anser att det kan ifrågasättas om den alltid agerar för vad som är ett barns bästa.

Ett exempel är att när pappan i en familj misstänks ha slagit ett av sina barn, tas ofta alla barn i familjen om hand av socialtjänsten. Vid ett sådant tillfälle vädjade mamman, som inte var misstänkt för något brott, att få följa med den fyramånaders baby som hon ammade. Det fick hon inte.

Det kan beslutas att barnen behålls i fosterhem även när polisärende lagts ner av åklagare i brist på bevis.

Små barn kan behållas så länge hos fosterföräldrarna, innan första tillfälle för ”umgänge” beviljas, att de inte längre känner igen sina föräldrar. Detta kanske underlättar för fosterföräldrarna vid hämtning av barnen, men följer knappast lagstiftning. Det har varit hjärtskärande att vara med när 1-åriga barn vid första umgänget inte längre känt igen sin mamma.

I dessa tider behöver man tänka på att inte bara föräldrar utan även fosterföräldrar behöver granskas och följas upp.

Matilda Molanders ord i ledaren den 21 oktober om protokoll från regionfullmäktiges fullmäktige som ”meningslösa ord på ett papper”, gäller också för socialnämnden. Det står inget om vilka utanför nämnden som yttrat sig, inte heller något om motivering till beslut. Ledamöterna i socialnämnden har oftast mycket liten kunskap om de ärenden som behandlas. Ordföranden i nämnden agerar ofta på egen hand.

I en akt om ett barn stod att ombudet fick yttra sig i ärendet vid socialnämndens möte. Detta var inte sant, vilket bekräftas genom den ljudinspelning som gjordes av mötet där undertecknad var ombud.

Det har hänt att handläggare sagt till föräldrar att de inte får ha kontakt med SLUSSA Vänner, för då kommer socialtjänsten inte att hjälpa dem. SLUSSA:s uppgift har i huvudsak varit att sitta med och lyssna vid möten.

Det finns stor potential för socialtjänsten och socialnämnden att förbättra sig genom att inte bara agera som makthavare, utan också se till syftet med sina uppdrag och visa medkänsla genom att lyssna och ta till sig kunskap innan beslut.

Maria Werme

SLUSSA Vänner

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel