Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: KD: Hela Västerås ska leva

Annons

Vi Kristdemokrater är positiva till att Västerås grönstrukturplan revideras. Det är viktigt med gröna ytor för spontanidrott, lekplatser för barnen men även biologisk mångfald i stadsdelar, serviceorter och landsbygd.

I inledningen anges att grönstrukturplanen ska ha ett övergripande perspektiv men med fokus på tätorten och serviceorterna. Men i själva verket sveps serviceorterna förbi och beskrivs kort medan tätorten behandlas i detalj.

Vi ställer oss frågande till varför staden och serviceorterna visas var för sig i grönstrukturplanen. Det vore bättre om grönstrukturplanen behandlar innerstaden och serviceorterna under gemensamma rubriker som exempelvis ”Förskolornas aktivitetsytor”. Lägg in information om alla förskolors aktivitetsytor som finns i hela Västerås kommun under denna rubrik och visa även serviceorternas lekplatser på en kartbild.

Ett annat exempel är idrottsanläggningar och ytor för spontanidrott. Nu blir det väldigt mycket som glöms bort i serviceorterna.

Det är viktigt att de som arbetar med grönstrukturplanen förstår att det finns behov av planering och åtgärder för grönstruktur även i serviceorterna med omgivande landsbygd. I serviceorterna finns förskolor, lekplatser, mindre parker, fri natur med naturvärden och så vidare. Det finns också behov av att utveckla gröna områden för ökade naturvärden.

Utvecklingen av serviceorterna kan gå snabbt och det gäller att kommunen är förberedd för kommande expansion genom att slå fast värden för grönstruktur, allt från lek- och idrottsytor till viktiga naturvärden med biologisk mångfald. Vi Kristdemokrater anser att Skultunas, Hökåsens, Irstas, Gäddeholms, Dingtunas, Kvicksunds med flera grönstruktur är lika viktig som Västerås innerstad. Det är lätt att tro att serviceorterna redan har mycket grönska, vilket skulle medföra att planering för grönstruktur inte skulle behövas. Men när serviceorterna förtätas är det risk att grönytorna försvinner.

Serviceorter kan också vara utsatta för buller såsom Gäddeholm, Irsta och Kvicksund, vilket bör tas med i planeringen. Här kan grönstruktur utgöra bullerbarriärer som minskar oönskat ljud och samtidigt levererar ekosystemtjänster.

Vi uppmanar nu att serviceorterna behandlas på samma sätt som övriga stadsdelar. Vi anser helt enkelt att hela Västerås ska leva.

Eric Söderberg

Samuel Stengård

Kristdemokraterna i Västerås

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel