Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Låt lärarna slippa dagens byråkrati

Annons

I dagarna börjar Västerås elever skolan och ett nytt läsår tar sin början.

För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är biljetten till ett liv som man styr över själv.

Bara i Västerås skolor kommer över 1 miljon lektionstimmar genomföras det kommande läsåret. För att dessa ska kunna genomföras och eleverna ska kunna lämna skolan med så höga kunskapsresultat som möjligt behövs duktiga lärare.

Lärarna är skolans viktigaste resurs och för att få en skola i världsklass krävs det att fler ska vilja bli lärare.

Lärare ska kunna känna stolthet över sitt yrke och ha möjlighet att vara just lärare. Som liberaler arbetar vi för detta både lokalt och nationellt. För det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och skickliga pedagoger.

Fem åtgärder vi arbetar för är:

1. Läraryrkets status måste höjas, till exempel kring befogenheter.

2. Förbättra arbetsmiljön bland annat genom lärarassistenter för att avlasta lärarna administrativt men också genom minskad byråkrati.

3. Permanenta Lärarlyftet för att öka andelen behöriga.

4. Fler måste slutföra sin lärarexamen, och genomströmningen måste bli bättre.

5. Rekrytera tillbaka lärare som slutat.

Vi vet att lärarnas administrativa börda ökat generellt sett. Några förklaringar är den oerhörda byråkrati som läggs på lokalt, i Västerås har vi startar rensningen genom färre mål och förväntansdokument men vi vet att skolor och kommuner fortsätter upprätta planer som inte efterfrågas i skollagen. Många av rädsla för att bli anmäld till Skolinspektionen. Resultatet blir överdokumentation och ökad administration för lärare – en kultur som måste förändras och därför kommer vi fortsätta vårt arbete både lokalt och genom att kräva regeringen på ändring när det gäller att slå fast lärarnas befogenheter i skollagen. I lärarnas tillsynsuppdrag ingår att upprätthålla ordningen i klassrummet och fokusera på kunskapsuppdraget, då måste mandatet vara tydligt.

Vi vill också göra skolan statlig igen – av många skäl. Framför allt för att alla skolor ska vara bra i hela landet. Staten ska både kunna styra och fördela resurser så att likvärdigheten ökar. Med staten som huvudman och högre lönenivå kan läraryrket bli ett högstatusjobb igen, och vi kan också minska byråkratin. Lärare ska få mer tid till planering, undervisning och efterarbete.

Ett viktigt arbete för oss i riksdagen blir förhandlingen med regeringen för att verkställa den punkt vi fått in om att ta fram ett beslutsunderlag om statligt huvudmannaskap. Det arbetet måste verkställas under mandatperioden.

Roger Haddad (L), skolpolitisk talesperson, vice ordförande utbildningsutskottet

Anna Lundberg (L), ordförande i grundskolenämnden, Västerås

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons