Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Mälarporten ligger sjönära

Målet med Mälarporten och det nya resecentret är att knyta city närmare Mälaren. Varför planeras det då att bygga ytterligare nya hus längs Mälarens strand runt Lantmännens silo och reningsverket? Varför inte låta silon och reningsverket ligga kvar i ett nytt parkområde? Varför denna förtätning längs Mälarens strand? Stan anser sig ha rätt till att bygga en cykelväg längs kajen som hindrar bönderna att nyttja silon. Kommunen äger kajen vilket är vanligt i hela i Sverige. Lantmännen hade tidigare ett avtal med Västerås om nyttjanderätten av kajen som av någon anledning inte finns längre. Varför uppträder kommunen mer och mer som myndighet än som en samarbetspartner när det rör Mälarporten?   

Så här ser strandskyddet ut i Västerås kommun för oss som bor på landsbygden.

Ett strandskydd mäts från strandlinjen och gäller både på land- och vatten­sidan. Det finns olika områden för strand­skydd och dessa gäller enligt nedan:

• 300 meter från strandlinjen vid Mälaren och dess öar.

• 100 meter vid åar och vissa större vatten­drag.

• 25 meter vid mindre vatten­drag.

• De allra minsta vatten­dragen är undan­tagna från strand­skyddet.

Det finns två anledningar till att vi har strand­skydd i Sverige. Den ena är att alla människor, enligt allemansrätten, ska ha möjlig­het att få till­gång till strand­områden. Det andra är att be­vara goda livs­villkor för djur- och växt­livet. Det vill säga att de ska kunna fort­sätta leva i sin miljö. Strand­skydd gäller oav­sett om om­rådet är tätt- eller gles­be­byggt eller om det finns gott om sjöar och vatten­drag eller inte. Det gäller också oavsett vilka natur­typer eller arter som finns i om­rådet. Naturen behöver inte heller vara extra värd att skyddas för att bestämmelserna ska gälla.

Det här är förbjudna åtgärder inom strand­skyddat område:

• Uppföra nya byggnader.

• Göra större till­byggnader.

• Ändra befintliga bygg­nader så att de kan an­vändas för något annat ända­mål.

• Skapa andra an­lägg­ningar eller anord­ningar som strider mot strand­skyddets syfte. Det vill säga att de in­kräktar på till­gäng­lig­heten enligt alle­mans­rätten eller ger växter och djur väsent­ligt för­ändrade livs­villkor. Några exempel på det är båt­hamnar, bryggor, parkerings­platser och golfbanor. Men också att klippa det gräs som växer utan­för din tomt mot vattnet. Det kan skapa en känsla för all­män­heten att det inte är tillåtet att gå där.

• Göra andra åt­gärder som väsent­ligt för­ändrar livs­villkoren för växt- och djurlivet. Det kan till exempel vara att fälla träd, plantera skog, muddra, gräva eller schakta.

De som vill veta mer om strandskyddet för Västerås landsbygd kan gå in på: https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-riva-eller-andra/strandskydd.html

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel