Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Mälarporten rymmer mer än vårt nya resecentrum"

Svar på debattartikeln den 2 juni med rubriken: ”Brister i liggande planer”.

Vi i projekt Mälarporten håller med TIM-pendlarna om att Västerås nuvarande resecentrum är för litet och vi tackar för alla engagerade inspel som når oss i olika kanaler. Västerås behöver ett nytt och väl fungerande resecentrum som håller för lång tid framöver. Det är vårt uppdrag.

Nuvarande resecentrum stod klart 1997 som en ny byggnad, inspirerad av föregångaren. Det resecentrum som arkitektfirman BIG har ritat och Kommunstyrelsen beslutat om har en helt annan gestaltning. En utformning som nu bearbetas inför granskning av detaljplanen, helt enligt detaljplaneprocessens gång. Västerås nya resecentrum är placerat på samma plats som det befintliga eftersom det är här flödena av människor är som störst.

Att bygga ett nytt resecentrum på samma plats som det nuvarande utan att först riva det är svårt rent byggtekniskt. Att dessutom ha tusentals människor som rör sig i området varje dag gör det till en mycket stor säkerhetsrisk att inte ha ett tillfälligt resecentrum under byggtiden. Därför planerar staden och Trafikverket gemensamt för ett tillfälligt resecentrum till öster om nuvarande station. Ett tillfälligt resecentrum kommer att behövas under cirka fyra års tid.

Vårt nya resecentrum förutsätter inte en samtida spårombyggnad, men att bygga om bangården parallellt med att bygga första delen av resecentrum gör att vi inte behöver bygga provisoriska hissar och rulltrappor från det nya resecentrumet till perrongerna. Vi kan i stället bygga den permanenta, långsiktiga lösningen direkt. Det är den mest effektiva lösningen och sparar både tid och pengar att synka dessa byggprojekt.

Vi planerar också för att bygga själva resecentrum i etapper, bland annat för att minska störningen för resenärerna.

Den förändring av bangården som Trafikverket planerar för handlar om att möta behoven i Västerås på mycket lång sikt. Det planeras för ett resecentrum, bangård och stadsläkande broar – en helhet som kan växa i takt med att staden växer. Att utveckla en bangård tar tid, därför har staden och Trafikverket gemensamt arbetat fram en systematik som möjliggör en etappvis utveckling för minsta möjliga påverkan för resenärerna under byggtiden. Perronger och spår kommer att byggas om i etapper, och de ombyggda perrongerna kommer att förses med väderskydd.

Vi planerar också för att bygga själva resecentrum i etapper, bland annat för att minska störningen för resenärerna. Under den första etappen då Sigurdspassagen och bussterminalen byggs behövs ett tillfälligt resecentrum, ett resecentrum som planeras ha fler funktioner och upplevas bättre än nuvarande station. Det kommer till exempel att vara möjligt att passera över spåren under dygnets alla timmar och ta cykeln med sig, något som inte är möjligt idag.

Projektet rekommenderar ett tillfälligt resecentrum under byggtiden i syfte att underlätta för resenärerna och göra resandet tryggt och säkert, även under byggtiden. Ett tillfälligt resecentrum är förenat med kostnader, men dessa kostnader ska jämföras med de kostnader som uppstår när en ombyggnation sker under pågående drift med alla de anpassningar och säkerhetslösningar som då behöver göras.

En ombyggnation i en anläggning med pågående drift är mycket komplicerad, försvårar avsevärt för resenärerna och är förknippat med ökade kostnader: för nattarbete, tillfälliga säkerhetstunnlar och förlängd byggtid. Det är också förknippat med risker för olyckor för privatpersoner när en byggarbetsplats och resandefunktion ska samsas på samma yta.

Det är den som bygger en byggnad, byggherrens, ansvar att i planeringen av ett projekt ge de förutsättningar som krävs för att minimera riskerna både för de som utför byggnationen och för privatpersoner. Att i planeringen förutsätta att både resandet och byggarbetsplatsen ska samsas på samma ställe är inte ansvarsfullt, och det är därför projektet rekommenderar ett tillfälligt resecentrum medan det nya resecentrumet byggs.

Västerås stad och Trafikverket har träffat TIM-pendlarna för dialog, och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete när vi utvecklar resecentrum och staden runtomkring. Vi vill också passa på att förtydliga att projekt Mälarporten är det stadsutvecklingsprojekt som innefattar stationsområdet, Kungsängen och Ängsgärdet. Resecentrum är en del av Mälarporten, och Mälarporten rymmer mer än vårt nya resecentrum.

Sanna Edling

Projektchef Mälarporten

Jonas Living

Byggprojektchef resecentrum

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel