Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Med god vilja arbetar vi med hållbarhetsfrågor

Replik på "Beslutsfattarna måste vilja ha en god vilja", vlt.se den 11 januari, av Karl-Erik Andersson.

Från Mälarenergi håller vi med om att det är komplexa frågor, vilket även Sverre Haukeland beskriver bra med sitt inlägg "Debattörer måste förhålla sig till komplex verklighet", VLT den 9 januari.

Energisystemet är komplext i sig men samverkar också med annan samhällsinfrastruktur, till exempel fastigheter, transport och avfallshantering. Förändringar i energisystemet påverkar andra samhällssystem och vice versa. Tas inte den aspekten med riskerar man göra val som flyttar problem från ett system till ett annat.

Det krävs stora strukturella men också individuella förändringar för att vi ska få till ett hållbart samhälle fullt ut. Förändringar större än vad en enskild aktör kan åstadkomma. Med det sagt ska vi även lokalt arbeta mot vad som lovats i klimatavtal och det gör vi på Mälarenergi. Vi arbetar med hållbarhetsfrågor med utgångspunkt i resurseffektivitet och samverkar med andra aktörer. Men för att återkoppla på Karl-Erik Anderssons inlägg med påstådda brister tar vi listan punkt för punkt.

1) Sluta bränna sopor:

Nej, det tänker vi inte, det hade inte varit hållbart. Vi tar hand om restavfall från företag och hushåll som en miljötjänst i avfallssystemet, där både omvandling av avfall till el och fjärrvärme (energiåtervinning) och materialåtervinning behövs för en hållbar avfallshantering. Energi- och materialåtervinning är det som möjliggör att vi kan ha ett deponiförbud i Sverige. För att ändra i avfallssystemet behöver vi agera mer på grundproblemet, varför avfall uppstår. Exempelvis hur vi konsumerar och hur produkter kan designas för materialåtervinning i högre grad.

2) Upphandla biobränsle i Västmanland:

Det gör vi i stor skala och har gjort så i 20 år sedan vår biopanna Panna 5 startades 2000. Med att nya anläggningar tillkommit har behovet av biobränsle minskat, vilket frigör biomassa för till exempel produktion av biodrivmedel.

3) Starta energibesparingsprojekt för råd och stöd till fastighetsägare:

Ja det gör vi. Avdelningen Energitjänster på Mälarenergi har sedan 2007 genomfört energieffektiviseringsåtgärder hos en mängd kunder. Dels genom råd och stöd men också genom ombyggnationer i kunders anläggningar och genom att erbjuda just energitjänster. Som att optimera, övervaka och sköta driften av kundens fastighetssystem för värme och ventilation.

Genom fjärrvärmetaxan stimulera besparingar:

Ja det gör vi. Vi har nyligen introducerat effekttaxa för företag som styr mot hållbar energianvändning med möjlighet till besparingar. Kunden kan påverka kostnaden inte bara för sin energiförbrukning utan även av sitt effektuttag och i förlängningen sin miljö- och klimatpåverkan.

Starta vindkraftsprojekt:

Det har vi gjort. Mälarenergi var under åren 2008 till 2016 delägare i ett vindkraftsbolag, men bolagets såldes 2016 till ett företag som har vindkraft som sin kärnverksamhet.

4) Bevara och bygga ut de vattenkraftverk de redan äger:

Ja det gör vi. Vi effektiviserar och moderniserar våra vattenkraftverk löpande med bland annat byte av turbiner och generatorer för ökad elproduktion. Gör miljöåtgärder som att bygga fem faunapassager på kort tid vilket gjort stor skillnad för djurlivet i vattendragen.

5) Genom sitt i praktiken tekniska monopol kontrollerar de både intäkter och kostnader:

Vi verkar på reglerade marknader, från VA-monopol som inte ska göra vinst till konkurrensutsatt verksamhet som elhandel. Kunderna väljer fjärrvärme eftersom det är bra för dem och klimatet. Västerås ligger lågt i fjärrvärmepris om man jämför med de tio största kommunerna i Sverige, på plats nummer fyra i Nils Holgerssonrapporten 2020. Västerås är alltså en av fyra kommuner som har ett pris som är tydligt under medel. Västerås är billigast i samma jämförelse om vi summerar kostnader för fler nyttigheter med VA, el och avfall. I Västerås har vi en hög andel fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet, vilket är en styrka då det medfört att Västerås stad klarat sina miljömål.

6) Mälarenergi har en politiskt tillsatt bolagsstyrelse och aktierna ägs av kommunmedborgarna. Det enda som fattas är en god vilja att genomföra en verkligt hållbart, ren och hälsosam och cirkulär energiförsörjning:

Det är riktigt att Mälarenergi i egenskap som kommunalt bolag ägas av medborgarna. Vi agerar för kunderna, stadens och medborgarnas bästa med god vilja och samverkar naturligtvis med vår styrelse om vår verksamhet.

Magnus Eriksson

värmechef och vvd Mälarenergi AB

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel