Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Miljonrullning eller kaffepengar inom äldreomsorgen?

Äldrenämnden i Västerås går lågt räknat mot en prognostiserad förlust på 6,2 miljoner kronor under 2019. Ordförande Bengt-Åke Nilsson (L), som representerar den S-styrda majoriteten, kallar summan för ”kaffepengar” och menar slarvigt att en budgetavvikelse med 0,3 procent av en budget på 1,5 miljarder är försvinnande liten.

Vi Moderater och Kristdemokrater delar inte den uppfattningen!

För 6,2 miljoner kan man köpa ungefär 105 000 kg kaffe. Man kan också finansiera äldrenämndens samtliga föreningsbidrag som uppgår till strax över 3 miljoner och samtidigt fortsätta arbetet med att minska delade turer enligt önskemål från personalen. Man kan som ett annat exempel öka ersättningen inom hemtjänsten för dubbel bemanning så att personal inte ensam måste klara patienter med hög vårdtyngd eller åka ut ensamma till otrygga områden. Listan kan göras längre och prioriteras på olika vis. Behoven ute i verksamheten är stora. 6,2 miljoner kronor är mer pengar än vad som kan slarvas bort eller kallas för kaffepengar.

I majoritetsställning måste varje nämndordförande tänka på helheten och på stadens sammantagna ekonomi. Även om den politiska vinsten av att leverera olika vallöften i egen nämnd är stor och därtill frestande på individnivå så måste ansvaret för staden gå före.

Nämnderna måste hålla sin budgetram och kärnverksamheten prioriteras. Hur många Västeråsare skulle till exempel inte prioritera att pengar läggs på Västerås Kvinnohus, som får 1,2 miljoner om året för att överhuvudtaget kunna existera, jämfört med nya, onödiga forum för klagomål inom äldreomsorgen, som kostar 1,5 miljoner, när tillräckliga möjligheter för att lämna synpunkter och klagomål redan finns.

Slöseri och miljonrullning i en nämnd måste ställas i relation till behoven i en annan.

Ett annat exempel är de tomma servicehuslägenheter som kostar äldrenämnden 25 miljoner om året samtidigt som en socialdemokratiskt styrd Individ- och familjenämnd i akut ekonomisk kris utreder att lägga ned boenden för hemlösa och missbrukare som Eken och kvinnoboendet Freja.

Slöseri och miljonrullning i en nämnd måste ställas i relation till behoven i en annan.

I ett ideologiskt blandat styre, som det Västerås har i dag, måste höger hand veta vad vänster gör! Annars förlorar man helhetssynen och de goda intentionerna utifrån det egna partiprogrammet motverkar det sammantagna syftet. Hela Västerås ska fungera och politiken måste hänga ihop.

Vi Västeråsmoderater och Kristdemokrater har, utöver att vi höjer budgetramen för Individ- och familjenämnden för att rädda bland annat Kvinnohuset och missbruksboenden, arbetat fram ett detaljbudgetförslag i äldrenämnden för år 2020 där vi vänder på varje sten. Inget ska slarvas bort. Vi har föreslagit effektiviseringar, besparingar och omställningar i verksamheten för att möjliggöra viktiga satsningar. Varje krona satsas på förbättring och kvalitetshöjning.

I vår satsning inom äldreomsorgen har vi fokus på trygghet och medicinsk säkerhet. I en äldreomsorg i kris börjar vi med de mest akuta behoven. Vi vill stärka funktionen för MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, med en operativ såväl som strategisk roll. Vi vill kunna erbjuda privata utförare en samordnad, kommunal MAS i ett frivilligt erbjudande. Vi stärker också den hälsofrämjande och rehabiliterande insatsen genom att inrätta en MAR, medicinsk ansvarig för rehabilitering. En digitalisering av läkemedelssignering måste startas upp för att ytterligare höja den medicinska säkerheten. Den språksatsning för personalen i det svenska språket som vi arbetat för i flera år, som majoriteten nu kopierar, har vi arbetat fram till att inte bara att utveckla språkkunskaper i svenska hos personalen utan även att dra nytta av andra språkkunskaper som finns. För personalens skull vill vi påbörja en höjd ersättning för dubbel bemanning.

I vår värld är varje bortslarvad krona ett svek mot skattebetalarna. Ingen förlust är kaffepengar utan det är dålig planering och ett misslyckande av den styrande majoriteten.

Anna Nordin (M)

2:e vice ordförande äldrenämnden

Elisabeth Wäneskog (KD)

ledamot äldrenämnden

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel