Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Minska smittspridningen av covid19

I jämförelse med våra nordiska grannländer sticker Sverige ut negativt i antal smittade och avlidna i covid-19. Att det är sådana markanta skillnader anser både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har sin förklaring i att Sverige registrerar även de smittade som avlidit på äldreboenden. Samtidigt begränsades testningen av misstänkta fall i Sverige i ett tidigt skede vilket motsäger myndigheternas påstående. Mörkertalet av egentligt antal dödsfall orsakade av covid-19 torde därför vara stort.

Viruset breder ut sig och i dag finns smittan på äldreboenden över i princip hela landet och sprider sig också inom hemtjänsten, trots den svenska smittstrategin om att skydda just de äldre. Det finns stora problem för personal inom hemtjänsten att ens ha möjlighet eller kunskap att hålla en fullgod handhygien mellan besöken. Personal känner sig otrygga och vet inte vilka riktlinjer som ska följas. Äldre larmar om att de är rädda att bli smittade då personalen som besöker dem inte har vare sig handskar eller tillgång till handsprit. Arbetsgivarna har ett väldigt stort ansvar att se till att personalen kan arbeta tryggt och säkert och att inte de äldre blir smittade. Samtidigt avslöjar nu SVT att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) påverkat myndigheter att tona ner kraven på andningsskydd inom hemtjänsten.

Risken för att smittan kommer att fortsätta breda ut sig under dessa förhållanden är givetvis stor.

Äldreforskare är kritiska till att myndigheterna inte tillräckligt snabbt insåg att också äldreomsorgen behövde både extra resurser och skyddsutrustning. Fokuset under virusets initiala utbredning lades inom sjukvården medan omsorgen inte alls stod rustade för att skydda de mest sårbara. Bristen på tillsvidareanställda kan ha haft en stor påverkan på den stora spridningen bland äldre. Enligt SKR är var femte person inom den kommunala äldrevården timanställd. Det innebär att relevant och tillräcklig utbildning saknas hos många som arbetar inom äldreomsorgen.

För att lyckas med att minska smittspridningen behöver ytterligare åtgärder vidtas. Personalen ska hålla en god basal hygien, arbetsgivaren ska göra tillräckliga riskbedömningar och säkerställa att medarbetarna följer riktlinjerna på den aktuella arbetsplatsen. Det är därför avgörande att arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna har relevant utbildning och förutsättningar att efterleva denna standard. Stärk chefer inom vård och omsorg i beslutet att använda personlig skyddsutrustning utifrån den bedömda risken i varje aktuell vård- och omsorgssituation. Medarbetare ska givetvis genomföra de webbaserade kurserna om basala hygienrutiner som Socialstyrelsen tagit fram.

Det har funnits brister i beställningar och det finns svårigheter att kontrollera att den skyddsutrustning som levereras är av tillräckligt bra kvalitet. Bristen på fullgod skyddsutrustning har inneburit stora problem, både inom vården och omsorgen. Personal har tvingats tillverka sina egna visir och använder skyddsglasögon som inte är anpassade och framtagna för sjukvård. Personalen tvivlar på att säkerheten är tillräcklig vilket skapar en ökad oro för smitta.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial, länsstyrelsen ska bistå Socialstyrelsen i detta arbete. Kommunerna samlar in lägesbilder och sammanställer akuta behov. Eventuell begäran om stöd rapporteras in till Socialstyrelsen. Varje vecka informerar socialministern, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten socialutskottet om aktuellt läge. Förra veckan meddelades att efterfrågad skyddsutrustning tillgodosetts kommunerna. Ändå larmar anhöriga och personal i länet om det motsatta.

Sedan pandemin började sprida sig och bristerna i landets beredskap blev uppenbara har vi främst diskuterat problemen med avsaknad av skyddsutrustning. Vi får dock inte glömma att det finns flera viktiga delar i vårdkedjan som kan åtgärdas för att öka skyddet inom vård och omsorg. För att minska smittspridningen bör fokus också läggas på riktlinjerna för hur patienter och brukare vårdas samt på testning.

Som det ser ut i dag används ingen skyddsutrustning alls om inte covid-19-smitta misstänks, samtidigt som testningen kan visa ett positivt utfall trots att symptom helt saknas. Det innebär att vård- och omsorgspersonal ovetande och helt oskyddade har vårdat smittade. Om vi ska kunna stoppa smittan och förhindra detta behöver vi en utökad testning av både patienter, brukare och personal.

Ann-Christine From Utterstedt, riksdagsledamot socialutskottet

Ingvar Jonsson, regionråd Västmanland

Erik Johansson, gruppledare Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel