Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Nu inför vi högre krav för att komma in på lärarutbildningen

Efter förslag och krav från Liberalerna har regeringen nu beslutat att uppdra till Universitets-och högskolerådet att återkomma med ett skarpt förslag på hur ett krav på C-betyg från gymnasieskolan kan införas för de sökande som vill komma in på ämneslärarutbildningen.

Under våren 2019 granskades landets samtliga lärarutbildningar och under hösten ämneslärarutbildningarna. Rapporterna visar att ungefär hälften av utbildningarna brister i kvalitet och får omdömet ifrågasatt kvalitet. Det innebär att lärosätena har ett år på sig att gå igenom sitt utbud för att bedöma om kan bedriva utbildningen vidare. Universitetskanslersämbetet beslutar sedan om examensrätten ska återkallas.

Det är allvarligt att så hög andel av utbildningarna som leder till det viktigaste, läraryrket, brister i kvalitet. Lärarutbildningen är den största utbildningen i landet och med tanke på lärarbristen är det särskilt viktigt att utbildningen levererar. Till exempel behöver Västerås stad de närmaste fyra åren rekrytera drygt 480 nya medarbetare utifrån pensionsavgångar och att barn- och elevantalet ökar i verksamheterna.

Vi menar att fokus nu måste flytta till kvarvaron och genomströmningen på de olika inriktningarna. Det vill säga hur många studenter som är kvar på sin utbildning en bit in på sin utbildning, detta är en viktig indikator. UKÄ:s granskningar har tydligt visat att dåliga förkunskaper från gymnasiet är en viktig förklaring till varför många lärarstudenter hoppar av sin utbildning tidigt. Det i sig påminner om den verkliga utmaningen inom utbildningspolitiken: att säkra kvaliteten redan i grund-och gymnasieskolan.

När det gäller lärarutbildningen förblir det viktigaste inte hur många sökande som finns utan hur många som faktiskt slutför hela lärarutbildningen och tar ut en lärarexamen. Det är dessa personer som sedan ska rekryteras till yrket.

Det första steget för att lyfta läraryrkets status börjar på lärarutbildningen. Till skillnad från andra partier kommer vi inte att medverka till att sänka kraven för att bli lärare. Tvärtom vill vi även införa ett lämplighetstest och samla ämneslärarutbildningarna till ett antal färre orter för att skapa en miljö som kan säkra kvaliteten och tillgång till de bästa utbildarna. Långsiktigt är högre krav, ökad genomströmning och att vi lockar de bästa till utbildningen och yrket det som kommer bidra till att höja kvaliteten och resultaten i skolan.

Roger Haddad (L), Liberalernas skolpolitiska talesperson

Anna Lundberg (L), ordförande i grundskolenämnden, Västerås

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel