Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Samrådssynpunkter på detaljplanen för nya resecentret

Detaljplanen för nya resecentret gick ut på samråd i december 2018 och nu finns en preliminär sammanställning över inkomna yttranden. Intressant att notera att varken Liberalerna, Centerpartiet eller Miljöpartiet har yttrat sig, vilket får tolkas som att dessa partier är helt nöjda med detaljplanen och det gyllene taket.

Länsstyrelsen har redovisat några kritiska synpunkter som kräver åtgärder för att Länsstyrelsen inte ska ingripa.

Inte heller Socialdemokraterna har yttrat sig som parti men Västerås centrala S-förening och Gamla gardet har lämnat yttranden. Det har även vi moderater gjort och Kristdemokraterna. Vad det står i de olika yttrandena från partierna framgår inte av sammanställningen men vad vi moderater tycker i frågan har framgått av olika debattartiklar. Vi säger bland annat nej till det spektakulär och dyra taket och till en provisorisk station under flera år.

Länsstyrelsen har redovisat några kritiska synpunkter som kräver åtgärder för att Länsstyrelsen inte ska ingripa. Det gäller bland annat olika riksintressen samt säkerhetsfrågor. Trafikverket motsätter sig bebyggelse som innebär begränsningar för järnvägsanläggningen och står inte bakom tänkt spårdragning för snabbförbindelsen Stockholm–Oslo. De varnar även för provisorier som blir permanenta.

Jernhusen anser att Västerås Central AB, där staden äger 49 procent av aktierna, inte bör vara huvudman för genomförande av ett nytt resecentrum. Trafikverkets möjligheter att inom överskådlig tid genomför bangårdsombyggnad kan enligt Jernhusen medföra provisorier under lång tid. Vidare menar Jernhusen att det i debattartiklar flitigt debatterade taket inte tillför några större kvaliteter för resenärerna och är extra kostnadsdrivande utan att skapa intäkter.

Lantmännen avstyrker planförslaget och framför att kommunen är skyldig att ta hänsyn till befintlig verksamhet i närområdet och att planförslaget därför måste anpassas till pågående verksamhet på Lantmännens fastigheter. Några planer på att avveckla siloanläggningen finns inte. Lantmännen kan dock tänka sig att omlokalisera verksamheten om man får full kompensation för alla direkt och indirekta kostnader som uppstår.

Klövern, som äger merparten av marken på södra sidan om järnvägen, konstaterar att projektet är tekniskt, ekonomiskt och juridiskt mycket komplext. Det är viktigt framhåller Klövern att exploateringsavtal arbetas fram parallellt med slutligt planförslag och att siloverksamheten avvecklas.

TIM-Pendlarna, som företräder cirka 850 pendlare anser att det bör läggas mycket kraft på att minska störningarna under byggtiden.

Dessutom kommer resenärerna att under flera år vara hänvisade till en provisorisk station utan rulltrappor och det är något som vi inte kan acceptera.

Om Västerås stad vill realisera BIG:s spektakulära resecentrum trots inkomna samrådsyttranden kommer staden, förutom kostnader för taket, även att drabbas av kostnader för omlokalisering av Lantmännens verksamhet och som lök på laxen kostnader för inkapsling av avloppsreningsverket eller byggande av ett nytt avloppsreningsverk i externt läge. Totalt rör det sig om mellan 3 och 5 miljarder och det har staden inte råd med.

Dessutom kommer resenärerna att under flera år vara hänvisade till en provisorisk station utan rulltrappor och det är något som vi inte kan acceptera.

Vi moderater vill därför att det utarbetas ett nytt kostnadseffektivt förslag till resecentrum som kan förvekligas med nuvarande station kvar i drift tills det nya resecentret är klart och kan ta över. De delar av resecentret som ska betjäna tågresenärerna ska bekostas och uppföras av Jernhusen och Trafikverket.

Lantmännens verksamhet ska inte behöva flyttas på grund av resecentrum och det ska vara möjligt med spår för snabbförbindelsen Stockholm–Oslo. I sinom tid kommer stigande markvärden inom området att medföra att siloverksamheten avvecklas utan stadens medverkan.

En ny detaljplan måste tas fram då ett av syftena med nuvarande förslag till detaljplan är att bara BIG:s resecentrum ska kunna byggas. Vi moderater framhöll tidigt att detaljplanen skulle vara mera flexibel för att tillåta ändringar i projektet. Tyvärr fick vi inte gehör för vår ståndpunkt.

Elisabeth Unell (M)

Claes Kugelberg (M)

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel