Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Satsa på cirkulära processer för att spara på planetens naturresurser

Miljötalesmännen i de politiska partierna talar gärna om cirkulära processer utan att säkert veta vad de menar. Senast i VLT talade ledande centerpartister i en debattartikel om cirkulära processer utan att förklara vad de menade konkret. Under årens lopp har också ledande socialdemokrater och miljöpartister flera gånger nämnt ordet utan att förklara vad de menade. Säkert finns ordet också i de andra partiernas vokabulär för miljöfrågor.

Jag kan erinra mig att för så länge tillbaka som EU-valet 2009 tog den dåvarande kandidaten för liberalerna till Europaparlamentet Marit Paulsen upp frågan om cirkulära processer och hon kunde verkligen förklara. På ett möte jag närvarade på i Stockholm diskuterade hon och deltagarna detta. Marit hävdade att all den mat som transporteras in från lantbruket till städerna måste som latrin och avfall återföras på ett eller annat sätt till lantbrukets jord. Under diskussionen framkom genom de närvarande experterna att latrin och matavfall bör jäsas till biogas och bli bränsle för bland annat lantbrukets traktorer och maskiner. Resterande rötslam borde termiskt förgasas till biometan varvid bland annat fosfor och  kväve återvinnas för gödsling av jordarna och dessutom kan gifter från slammet avlägsnas.

Städernas avfall i form papper, glas, plast och metall måste återvinnas. Under senare år kring 2019 visar forskningen att plast kan återvinnas genom radikal omstrukturering av molekylerna till metanol som i sin tur kan göras om till eten/propen, Detta har bland annat Chalmers visat och kan bli jobb i de oljeraffinaderier som får överkapacitet.

Cirkulära processer innebär att sopor inte ska transporteras tvärs över Europa för att brännas i bland annat Västerås. Giftiga askor från denna förbränning som måste lagras för evigt i nedlagda gruvor är ingen framtid.

Politikerna måste nu göra sin läxa ordentligt med cirkulära processer och ta kommandot över företag som Mälarenergi.

I Sverige är uppvärmning av bostäder med hjälp av lokala/regionala biobränslen från skogen en självklar cirkulär process där askan återföras som gödsel till skogen. Många miljövänner argumenterar också för biokol vilket innebär att värmeverken skulle producera träkol som kan återföras till att förbättra länets jordbruksmark.

Politikerna måste nu göra sin läxa ordentligt med cirkulära processer och ta kommandot över företag som Mälarenergi. Det räcker inte med att veta och tro ty man måste också handla konkret i enlighet med vetandet.

Mälarenris värmechef Magnus Eriksson har på ett trevligt sätt redogjort för bevekelsegrundernas för Mälarenergis nuvarande policy i en replik i VLT den 19 januari, "Med god vilja arbetar vi med hållbarhetsfrågor", på en artikel den 9 januari, ”Debattörer måste förhålla sig till komplex verklighet", som väl illustrerar den syn bolagets tjänstemän har som är grundad i en äldre paradigm (omvärldsuppfattning) som inte riktigt stämmer med dagens och morgondagens nödvändiga politiska syn på cirkulära processer i miljön.

Karl-Erik Andersson

Västerås

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel