Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: SD: Byggnadsnämnden återfaller i förtätningshysteri

Förtätningshysterin skulle få ett slut, så var det i alla fall sagt. Det dröjde dock inte länge innan den politiska majoriteten i Västerås stad föll tillbaka i gamla fotspår.

Under byggnadsnämndens sammanträde den 12 december nyttjade oppositionsråd Emil Thessén rätten att närvara under nämndsammanträdet tillsammans med ordinarie ledamot Jens-Ove Johansson och ersättare Lars Nord. Det är inte första gången det sker, visserligen är det alltid god stämning under sammanträdena men denna gång var det inte primärt det som lockade. I stället var det byggnadsnämndens dagordning allmänhet och vissa punkter i synnerhet.

Mötet började i vanlig ordning med allmänhetens frågestund i det pampiga Röda rummet. Boende från Norra Vallby kom med välgrundad kritik mot planerna på ytterligare förtätning och hur samrådsprocessen hade sett ut.

Sverigedemokraterna har länge varit tydliga med att motsätta sig oaktsam förtätning.

Boende på Nyckelön i Kvicksund försedde nämnden med ny information i kampen mot de planerade byggnationerna av LSS-boenden, en överklagan av Mark- och miljödomstolens beslut att inte ta upp överklagandet från byggnadsnämnden i Västerås. Presidiet kliade sig i huvudet, vred och vände på det inlämnade dokumentet men under ordinarie sammanträde presenterade tjänstemännen hur det låg till. En brist i rutinerna hade gjort att informationen om överklagandet ej kommit nämnden till känna och beslutspunkten om att bevilja bygglov drogs tillbaka. Skickligt agerat, Kvicksundsbor!

Nu till förtätningarna. Sverigedemokraterna har länge varit tydliga med att motsätta sig oaktsam förtätning. Ett antal punkter på dagordningen innebar kraftiga förtätningar på exempelvis Skallberget, Malmaberg och Nordanby-Gärde, vilka sedan drevs igenom. Höga punkthus ska nu resas bland redan befintlig bebyggelse, det innebär dessvärre en rad negativa konsekvenser för redan boende i områdena, så som skuggning, insyn och värdeminskning av befintliga bostäder.

På Skallberget inkom protester i form av flera hundra namnunderskrifter. Gällande bygglovet på Malmaberg gick vi med på förslag till beslut men förde till protokollet att nu får det vara stopp, detaljplanen tillåter nämligen två punkthus till.

Majoriteten beslutade även förhasta starten att ombyggnationen av Kopparlunden genom att bevilja ett bygglov som kraftigt avviker från gällande detaljplan. Detaljplanen är från 2008 och ämnade möjliggöra bland annat en saluhall, något som tyvärr aldrig blev av. Bygglovsansökan i fråga avvek hela 9,5 meter från detaljplanens begränsning på en byggnadshöjd på 12 meter. En avvikelse som majoriteten benämner som mindre, vi anser detta vara en mycket märklig bedömning.

Länsstyrelsen yttrar i en artikel, publicerad den 5 december, med rubriksättningen ”VARNINGEN: Så kan byggplanerna skada anrika industrimiljön i Kopparlunden” sin oro för den höga exploateringsgraden i hela Kopplarunden. Enligt information på byggnadsnämndens sammanträde inväntar Länsstyrelsen resultatet av en konsekvensanalys innan det ges en konkret bedömning i frågan. Vi anser att det vore ohederligt att föregå denna process och vill givetvis ha med Länsstyrelsens yttrande i underlaget för vår bedömning. Därför yrkade vi från Sverigedemokraterna samt Moderaterna på att invänta yttrandet från Länsstyrelsen. Det är en central remissinstans och det är oroväckande att majoriteten inte anser att Länsstyrelsen är en viktig aktör i utvecklandet av Västerås. Skulle Länsstyrelsen sedan ställa sig positiva till bygglovet efter sin analys är vi bekväma med att bevilja bygglovet i fråga.

Emil Thessén (SD)

oppositionsråd

Jens-Ove Johansson (SD)

ledamot i byggnadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige

Lars Nord (SD)

ersättare i byggnadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel