Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: SD: Fria halkskydd för äldre – en samhällsbesparing

Annons

I en motion som undertecknad, Emil Thessén (SD), yrkar vi på att Västerås stad ska genomföra en utredning där stadens kostnad för att möjliggöra kostnadsfria halkskydd till samtliga över 65 år ställs mot samhällsnyttan. Med samhällsnyttan avser vi kostnader för utryckning, vård, sjukersättning, rehabilitering och andra insatser för äldre som har råkat ut för en fallskada utomhus som kan härledas till markunderlaget.

Skulle det genom utredningen framkomma att kostnaden för halkskydden är större än samhällsnyttan föranleder motionens nästa att-sats ingen ytterligare åtgärd då det krävs en ekonomisk vinst för att gå vidare och genomföra förslaget.

Tyvärr valde majoriteten att avslå motionen i kommunfullmäktige den 5 december, redan innan en korrekt utredning genomfördes och går därför miste om en potentiell besparing.

I de flesta kommuner är kostnaden för skadade fotgängare på is- eller snöväglag ungefär två gånger högre än den totala vinterväghållningen.

En rad kommuner runt om i Sverige har beslutat att bifalla förslaget som i vissa fall kommer från Sverigedemokraterna och ibland från andra partier. Kommuner i Västmanland som ifjol delade ut kostnadsfria halkskydd till äldre var Fagersta, Norberg och Kungsör.

2012 tog statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fram en rapport som berörde skador till följd av halkolyckor. I de flesta kommuner är kostnaden för skadade fotgängare på is- eller snöväglag ungefär två gånger högre än den totala vinterväghållningen. I Solna var den hela tre gånger så hög.

Kostnaden delas visserligen mellan region, kommun och fastighetsägare etcetera men poängen är att samhällskostnaden för halkskador som kan härledas till markunderlaget utomhus är med allra största sannolikhet mycket hög i Västerås. Låt oss dyka djupare i den frågan nu när vi har VTI:s rapport i ryggen.

Kostnaden för halkskydd, distribution och marknadsföring uppgår enligt underlaget från tjänstemännen till 5 miljoner kronor. Budgeterad kostnad för vinterväghållning under 2020 uppgår till 30,4 miljoner kronor enligt överläggningsmaterial för tekniska nämnden. Det innebär en potentiell samhällskostnad för halkskador på 60,8 miljoner enligt resultatet från rapporten. Mörkertalet bedöms dessutom vara stort.

Med denna debattartikel har vi velat poängtera vikten av att grundligt utreda motioner innan beslut tas, vare sig man bifaller eller avslår förslaget i fråga. Vi hoppas på bättring i framtiden och passar slutligen på att önska en god jul och ett gott nytt år till läsare som hängt kvar ända hit till slutet av denna debattartikel.

Emil Thessén (SD)

oppositionsråd

Alexander Savander (SD)

ersättare i äldrenämnden och ersättare i kommunfullmäktige

Janeth Persson (SD)

ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i individ- och familjenämnden

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel