Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: SD: Västerås måste locka hit fler som betalar skatt

Annons

Västerås står likt många andra kommuner i landet inför stora samhällsutmaningar, dessa är inte sällan kopplade till demografin. Indikatorer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar på en kraftigt åldrade befolkning vars välfärd skall finansieras av allt mindre andel individer i arbete. Samtidigt ökar trycket underifrån genom antalet barn och unga, vilket skapar en ökad belastning på tillhörande omsorg. Detta innebär att vi kan förvänta oss att dessa utgiftsområden kommer att öka i omfattning.

Digitalisering och effektivisering ersätter onekligen många så kallade enkla jobbtillfällen, vilket hämnar möjligheterna att snabbt komma i arbete utan en högre utbildning. Detta påverkar i slutändan kommunens skatteunderlag negativt.

Till råga på detta är det framtida konjunkturläget högst osäkert med både bostadsbubbla, oansvarig rikspolitik och internationella handelskrig.

Vi ser redan nu hur kommun efter kommun flaggar för att utgifterna överstiger intäkterna. Den dystra sanningen är att hela en av fyra kommuner går back redan i dagens läge enligt SKL. Västerås skall inte på något sätt vaggas in i någon falsk trygghet och tro att vi inte riskerar att gå samma öde till mötes.

Vi ser redan nu hur kommun efter kommun flaggar för att utgifterna överstiger intäkterna. Den dystra sanningen är att hela en av fyra kommuner går back redan i dagens läge enligt SKL. Västerås skall inte på något sätt vaggas in i någon falsk trygghet och tro att vi inte riskerar att gå samma öde till mötes.

Sanningen är den att stadens resultat för 2018 utgjordes till stor del av realisationsvinster som följd av försäljning av fastigheter. Av stadens resultat på +344 miljoner uppgick realisationsvinsterna till hela 200 miljoner. Det är inte långsiktigt hållbart. Inför 2020 valde den politiska majoriteten dessutom att sänka resultatmålet till 1,5 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag, därmed frångår nu Västerås stad SKL:s bedömning av god ekonomisk hushållning - vilket är 2 procent.

Det knakar i fogarna. Det är hög tid att Västeråspolitiken tar ett tydligare ansvar i denna fråga och visar handlingskraft på rätt sätt.

Sverigedemokraterna föreslår därför att en kommunal inflyttningsstrategi tas fram. En motion kommer att lämnas till kommunfullmäktige under hösten från undertecknad. Vi behöver ett ökat fokus på att locka till oss skattebetalande individer som bor, förvärvsarbetar, studerar, konsumerar och startar företag i Västerås. Denna debattartikel finner sin funktion som ett startskott på samtalet kring frågan.

Västeråspolitiken måste få en ökad kunskap om vad som lockar exempelvis familjer att välja att bosätta sig i Västerås. Är det en levande citykärna? Är det tillgång till en välfungerande skola? Omfattande kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter? Närheten till Mälaren? Klimatsmarta hyresrätter? Fisktrappan i Svartån?

Västeråspolitiken måste få en ökad kunskap om vad som lockar exempelvis familjer att välja att bosätta sig i Västerås. Är det en levande citykärna? Är det tillgång till en välfungerande skola? Omfattande kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter? Närheten till Mälaren? Klimatsmarta hyresrätter? Fisktrappan i Svartån? Svaren är i nuläget nog lika många som antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

En välgrundad strategi för att öka inflyttningen till Västerås är en långsiktig ekonomisk investering genom att det bland annat genereras en bredare skattebas. Det ger oss potentiellt även ett övertag mot konkurrerande kommuner. Det är heller inget främmande arbetssätt. Inom den kommunala sektorn återfinns en rad olika typer av styrdokument, policys, handlingsplaner, riktlinjer och program etcetera.

Den av politiken antagna visionen lyder ”Västerås 2050 – 230 000 invånare!” En tydlig inflyttningsstrategi bör rimligtvis vara en central del i arbetet mot detta mål. Det bör även tas i beaktande att den grundläggande datainsamlingen för strategin kan genomföras av en extern aktör för undvika politisering av grunddata.

Emil Thessén (SD)

Gruppledare och oppositionsråd

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel